Finansiella derivat och stokastisk analys,  5p

TMA285, lp 2