I2 ht-05:TMV050 Transformer och matematisk programvara

Inledande information

KURSLITTERATUR

  1. Eriksson, Larsson, Wahde: Matematisk analys med tillämpningar del 3, andra upplagan. (Säljs före föreläsningen torsdagen den 1 september, pris 200 kr.)
  2. Lay: Linear Algebra (anknytning till olika avsnitt, främst används kapitel 6)
  3. Kompendium: Matematik med MATLAB . (Delas ut i samband med undervisningen).
  4. Material som delas ut i samband med undervisningen.

KURSANSVARIG:

Jan-Erik Andersson, tel 772 3563, rum 1311 i Matematiskt Centrum.
epost: jea@math.chalmers.se

Allmän information

Veckoprogram

Denna länk går till lästips med övningsprogram för varje vecka.

OH-bilder vid föreläsningarna

Här läggs en del av de overheadbilder som används i samband med föreläsningarna.

Matlab

Här läggs material i samband med matlabövningarna.

Tentor

Detta är en länk dels till gamla tentor dels tentor som ges under året. Vidare finns här en sammanställning över resultat som skall kunna bevisas: Tentateori.
Senaste uppdatering: 26 januari 2006