MATEMATIK
Chalmers

Kurs-PM för TMV135e: Matematisk analys i en variabel E1, lp II, 2005.


Aktuellt


Lärare
Grupp Tel E-post
Vilhelm Adolfsson, (examinator) a 772 53 07 vilhelm@math.chalmers.se
Samuel Bengmark b 772 53 02 samuel@math.chalmers.se
Fredrik Jansson c fj@math.chalmers.se

Kurslitteratur
Matematisk analys, en variabel, kap. 5-9 av Forsling-Neymark. (Säljs på Cremona.)
Kompletterande lab-material (Delas ut under kursen)

Ej formell kurslitteratur, men rekommenderas: Användarhandledning för MATLAB 6.5 av Pärt-Enander, Sjöberg; Uppsala Universitet. (Säljs på Cremona.)

För den som har förra årets (2004) tryckning av boken Matematisk analys, en variabel, finns rättelser på www.mai.liu.se/~gofor/bok/
Eventuella kvarstående fel som upptäcks kommer att rättas här.

Innehåll
Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här kursomfånget, samt preliminärt program för föreläsningar och övningar. Under länkarna till vänster läggs mer detaljerade vecko-PM ut efter hand.


 Avsnitt
 Innehåll
Läsvecka 1 och 2   5.1 - 5.6
  Primitiva funktioner, Integrationsmetoder
  6.1 - 6.8   Integraler
Läsvecka 3 och 4   7.1 - 7.7   Areor, längder, volymer samt ytterligare tillämpningar av integraler
  8.1 - 8.6   Maclaurin- och Taylorutveckling
Läsvecka 5, 6 och 7   9.1, 9.2, 9.7   Differentialekvationer av ordning 1, Numerisk lösning av differentialekvationer
  9.3 - 9.6, 9.8   Differentialekvationer av ordning 2 och högre
    Reservtid och repetition

Examination
Sluttentamen: lördagen 17/12-05, fm, M.
Ytterligare tentamenstillfällen är i påskperioden och augusti 2006; (närmare detaljer kommer att finnas i Studieportalen).

Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (och betyget 3) krävs minst 20 p, för betyget 4 minst 30 p och för betyget 5 minst 40 p. Antalet uppgifter är cirka 8, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga.

Formelblad som bifogats tidigare tentor.

Vecko-PM kommer att innehålla förslag på lämpliga uppgifter att räkna. Dessutom kommer redovisning av ca 2-3 uppgifter per gång att vara bonusgrundande. En lapp med anmälan om möjlig redovisning skickas runt i början av varje övningstillfälle. Vill man komma ifråga för bonus anmäler man sig på lappen. Övningsledaren ber sedan 2-3 personer redovisa övningarna på tavlan. Om redovisningen ej är OK så får personen ej bonus. Övriga på listan får dock bonus. Bonusens storlek och exakta riktlinjer för bonusens beräknande är ännu ej bestämt. Förmodligen kommer en ej lyckad redovisning att innebära ett större avdrag än den bonus man kan tjäna in genom att klara redovisningen. Detta för att uppväga risken att anmälan på redovisningslistan ej är välgrundad; dvs man chansar på att man inte behöver redovisa. Redovisande sker på övningen i lv 1-lv 6 enl nedan. Varje redovisngstillfälle ger 0.5 poänhalvtalssteg mellan 0 och 3 bonuspoäng.

Uppgifter för ett redovisningstillfälle kan adderas t o m fredagen före.

Redovisningsuppgift torsdag, lv 1: 5.11f, 5.16d. (Redovisas må/ti lv 2 istället.)
Redovisningsuppgift torsdag, lv 2: 5.23, 5.24d, 6.3. (Redovisas må/ti lv 3 istället.)
Redovisningsuppgift må/ti, lv 4: 6.8c, 6.11f, 6.22a.
Redovisningsuppgift må/ti, lv 5: 7.18, 7.46.
Redovisningsuppgift må/ti, lv 6: 8.9a, 8.18, 8.27a.
Redovisning av uppgifterna för lv 7 görs på torsdagen 8/12 (istället för som vanligt på må/ti i veckan).
Redovisningsuppgift må/ti, lv 7: 9.20d, 9.30c, 9.44.

Datorlaborationer
Från vecka 3 börjar vi arbeta med MATLAB-uppgifter. Tre, resp två i lv5 och lv6, handledda övningstillfällen per vecka. Platstillgången är enligt principen "först till kvarn ... ". För lv3 och lv4, då det oxå är labbar i Kretsanalys, finns fler labbtillfällen så var och en ska kunna hitta labbmöjlighet oberoende av hur man har "signat upp" i kretsanalysen. Se också utdelat material om matlab från lp1: Handledning i Matlab. Redovisning av labbuppgifterna sker personligen vid dator i labsal. Senaste redovisningstillfälle för varje labb framgår nedan. Varje laborationsuppgift, lab2, lab3 och lab4, ger upp till 1 bonuspoäng. De tre labbarna genomförda och godkända ger alltså högst 3 bonuspoäng.

Laborationstillfälle 1
Laborationstillfälle 2 - Redovisas senast fredagen 25/11.
Laborationstillfälle 3 - Redovisas senast fredagen 2/12.
Laborationstillfälle 4 - Redovisas senast fredagen 9/12.


Datorsalar är nu bokade enligt följande; det är förhållandevis gott om platser för att kompensera för "krockar" med labbar i Kretsanalys:

Laborationssalar och -tider: (Labbhandledare, och därmed redovisningsmöjlighet, finns endast Må 8-10, On 8-10 och Fr 8-10.)

lv3: Må: 8-10, ES61, ES62; Ti: 13-17, ES63; On: 8-10, ES61, ES62; Fr: 8-10, 3354,3358
lv4: Må: 8-10, ES61, ES62; Ti: 13-17, 3354, 3358; On: 8-10, ES61, ES62; Fr: 8-10, 3354,3358
lv5: Må: 8-10, ES61, ES62; On: 8-10, ES61, ES62, Fr: 8-10, 3354,3358
lv6: Må: 8-10, ES61, ES62; On: 8-10, ES61, ES62, Fr: 8-10, 3354,3358
lv7: Må: 8-10, ES61, ES62; On: 8-10, ES61, ES62, Fr: 8-10, 3354,3358.

Document last modified 2005-12-01 by Vilhelm Adolfsson