L911MA, LG11MA VFU 1 för lärare åk 7-9 och gymnasielärare i matematik, Hösten 18

Allmän information för matematikkurser

Välkommen till din första VFU-kursen och till matematikstudier! 

Allmän information

Lärare

Kursledare: Laura Fainsilber (epost: förnamn@chalmers.se, tel 031 772 3560), Institution för matematiska vetenskaper.
VFU-kurslärare: Djamshid Farahani och Ulrica Dahlberg, Institution för Didaktik och Pedagogisk Profession (epost: förnamn.efternamn@gu.se)

Program

Praxisseminarier och uppgifter

Dag och tid
Lokal Innehåll
Fredag 5 okt. kl.9.00-12.00
MVH12
Chalmers tvärgatan 3
Ämnesstudiernas dag, för studenter som skall läsa matematik våren 19.
Introduktion till matematikstudierna i ämneslärarutbidningen, presentation och experiment med matematiska leksaker
Fredag 5 okt. kl.13.15-15.00 Euler
Skeppsgränd 3
Introduktion till VFU1
Introduktion till styrdokument
Måndag 8 okt Din skola Första dag på skolan
Måndag 15 okt.
13-14.30 (gp 1, 2)

14.30-16 (gp 3,4)
MVL22 (gp 1,3)

MVL23 (gp 2,4)
Praxisseminarium 1

Gruppindelning (samma till båda sem)Tisdag 23 okt.
kl.13-14.30 (grupp 1, 2)
kl.14.30-16 (grupp 3,4)
MVL22 (gp 1,3)

MVL23 (gp 2,4)
Praxisseminarium 2
Onsdag 24 okt
Din skola
Sista dag på VFU1
LLU skickar in närvaroblanketten

 

Kurslitteratur

 Valda delar av litteratur från tidigare genomgångna kurser inkl.: 


Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen för gymnasieinriktningen och kursplanen för 7-9-inriktningen

Examination


För betyget G krävs godkänd deltagande på  praxisseminarierna (aktiv diskussion och skriftlig underlag), och 100% närvaro med aktiv deltagande i skolan. För betyget VG krävs dessutom hög kvalité i den reflekterande texten som lämnas in som skriftlig underlag till det avslutande praxisseminariet.  

Tidsomfånget för 100 % närvaro definieras som normalarbetstiden för en heltidsanställd lärare vid den enhet där studenten är VFU-placerad (alltså inte enbart undervisningstiden). 

Närvaroblanketten fylls i och skickas in av LLU, i elektronisk form (spara filen med studentens namn som namn och behåll en kopia) eller skanna in/fotografera eller skicka i pappersform (till Laura Fainsilber, Matematiska Vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet, 412 96 Göteborg)

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter  vid ett möte efter kursens slut (t.ex. under vårens första matematikkurs) då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Väsentliga förändringar jämfört med kurstillfället 2017: För varje ämne skrivs en ämnesguide som presenterar ämnesstudierna i ämneslärarutbildningen. För matematik erbjuder vi dessutom nytt material för att repetera gymnasiekunskaper som behövs inför vårens första matematikkurs. Materialet finns tillgängligt på GUL-aktiviteten Matematik inför ämneskurserna H18/V19. Om du har den första matematikkursen i sin studiegång våren 19 hittar du aktiviteten när du loggar in i GUL. Kontakta Laura om den saknas.

Studieresurser

G