Vad gör du om du missar ett seminarium?

Seminarierna är obligatoriska moment i kursen.  Det enklaste sättet att klara detta krav är att delta i alla seminarierna.

Om du ser att du måste missa ett seminarium eller om du har missat ett skall du kontakta läraren .  Ni skall komma överens om hur du skall visa att du tagit del av det du missat.   Kontakta även klasskamrater som kan visa dig eller rapportera för dig vad de gjorde under seminariet.  Gör uppgifterna.  Det vanligaste är att du skriver  en sammanfattning av det missade tillfället och lämnar in den till den berörda läraren.