LAU 150 HT 02

Lärare Hösten 2002

Storgrupp A

Alla A-grupper: Examinator: Juliusz Brzezinski
Bild : Anita Meienberger
Teater : Göran Omneus
 
 • A1 : Matematik Magnus Nilsson

 • Språk (Fakta och Fiktion) Irén Wängnerud
 • A2 : Matematik Magnus Nilsson

 • Språk (Fakta och Fiktion) Irén Wängnerud
 • A3 : Matematik Peter Hegarty

 • Språk (Fakta och Fiktion) Åsa Fredell
 • A4 : Matematik Robert Berman

 • Språk (Fakta och Fiktion) Åsa Fredell
 • A5 : Matematik Juliusz Brzezinski

 • Språk (Fakta och Fiktion) Per Andreasson
 • A6 : Matematik Henrik Peterson

 • Språk (Fakta och Fiktion) Per Andreasson


  Storgrupp B

  Alla B-grupper: Examinator: Lennart Frennemo
  Skapande: Jösse Skåpe
  Personlig Kommunikation: Gunilla Gårdfeldt
  Teater: Göran Omneus
   
 • B1 : Matematik Lennart Frennemo

 • Språk (Fakta och Fiktion) Viktoria Bengtsdotter
 • B2 : Matematik Lennart Frennemo

 • Språk (Fakta och Fiktion) Viktoria Bengtsdotter
 • B3 : Matematik Mikael Holmquist

 • Språk (Fakta och Fiktion) Anita Varga
 • B4 : Matematik Mikael Holmquist

 • Språk (Fakta och Fiktion) Anita Varga
 • B5 : Matematik Sverker Lundin

 • Språk (Fakta och Fiktion) Britt-Marie Karlsson
 • B6 : Matematik Johanna Pejlare

 • Språk (Fakta och Fiktion) Britt-Marie Karlsson


  Storgrupp C

  Alla C-grupper: Examinator: Carl-Henrik Fant
  Skapande : Lena Skåpe
  Personlig Kommunikation: Lisa Nordström
  Dans och EQ : Helena Wattström
   
 • C1 : Matematik Jöran bergh

 • Språk (Fakta och Fiktion) Clemens Cavallin
 • C2 : Matematik Jöran bergh

 • Språk (Fakta och Fiktion) Clemens Cavallin
 • C3 : Matematik Åse Hallberg Hansson

 • Språk (Fakta och Fiktion) Börje Byden
 • C4 : Matematik Åse Hallberg Hansson

 • Språk (Fakta och Fiktion) Börje Byden
 • C5 : Matematik Carl-Henrik Fant

 • Språk (Fakta och Fiktion) Ann Boglind
 • C6 : Matematik Konstantin Karagatsos

 • Språk (Fakta och Fiktion) Ann Boglind

  Storgrupp D

  Alla C-grupper: Examinator: Laura Fainsilber
  Bild : Hjordis Johansson
  Personlig Kommunikation: Per Buhre
   
 • D1 : Matematik Lisbeth Lindberg

 • Språk (Fakta och Fiktion) Ingela Wiman
 • D2 : Matematik Lisbeth Lindberg

 • Språk (Fakta och Fiktion) Ingela Wiman
 • D3 : Matematik P-O Bentley

 • Språk (Fakta och Fiktion) Karin Lundkvist
 • D4 : Matematik Laura Fainsilber

 • Språk (Fakta och Fiktion) Karin Lundkvist
 • D5 : Matematik Thomas Weibull

 • Språk (Fakta och Fiktion) Kaarlo Voionmaa
 • D6 : Matematik Inger Ramqvist

 • Språk (Fakta och Fiktion) Kaarlo Voionmaa