Aktuella meddelanden

Välkommen till VFU2 för 7-9- och gymnasielärare!


Detta är del 1 av kursen. Del 2 (hållbar utveckling) är redan avklarad.

Kursen börjar den 3/11 och avslutas den 2/12. Den 3/11 är ni först ute på era VFU-skolor. Kl 15:15 träffas vi på Matematiska vetenskaper för ett introduktionsmöte.

Klassen kommer att delas in i två seminariegrupper. Seminariegrupp 1 består av de studenter som får VFU-besök av Johanna eller Thomas. Seminariegrupp 2 består av de studenter som får besök av Peter eller Djamshid.

Några filmer från olika klassrum för inspiration:

Film om kommunikation, resonemang och spatialt tänkande i 2:a klass.

Film om samma area i 6:e klass.

Film om kommunikation, resonemang och spatialt tänkande i 9:e klass.

Film från gymnasiet.

 

www.kikora.se

Lärare

Kursansvarig: Johanna Pejlare
Kurslärare: Djamshid Farahani, Thomas Lingefjärd och Peter Nyström
Besökande lärare: Djamshid Farahani, Thomas Lingefjärd, Peter Nyström och Johanna Pejlare

Program

Introduktionsmöte

Tid: Tisdag 3/11 kl 15:15-17

Plats: Euler (Matematiska vetenskaper)

 

Uppgift inför praxisseminarium 1.

 

Praxisseminarium 1: Kunskap och förståelse

Tid: tisdag 17/11 kl 13:15-15

Plats: MVL14 (seminariegrupp 1 - Thomas) och MVL15 (seminariegrupp 2 - Peter), Matematiska vetenskaper

Rapport laddas upp i diskussionsforumet Praxisseminarium 1 i kursens aktivitet i GUL senast den 15/11 kl 12:00.

 

Uppgift inför praxisseminarium 2.

 

Praxisseminarium 2: Värderingsförmåga och förhållningssätt

Tid: 1/12 kl 13:15-15

Plats: MVL14 (seminariegrupp 1 - Thomas) och MVL15 (seminariegrupp 2 - Djamshid), Matematiska vetenskaper

Rapport laddas upp i diskussionsforumet Praxisseminarium 2 i kursens aktivitet i GUL senast den 29/11 kl 12:00.


Besök av VFU-kurslärare

Tid och plats bestäms i samråd med besökande lärare, student och LLU. Senast dagen innan VFU-besöket laddar du upp din lektionsplanering och självvärdering (se blankett nedan) i din loggbok i kursens aktivitet i GUL.

 

Under tiden 3/11 till och med den 2/12 förutsätts du närvara 100% på din skola (med undantag för introduktionsmötet och praxisseminarier).


Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen: L920MA och LG20MA

Examination

En förutsättning för betyget G på kursen är att man har 100%-ig närvaro på sin skola under VFU:n. Utöver detta examineras kursen genom VF/U-besök, VFU-uppgifter samt två praxisseminarier med obligatorisk närvaro. För betyget G på hela kursen krävs betyget G på båda delarna. För betyget VG på hela kursen krävs VG på del 1 och G på del 2. Bedömningsblanketten läggs upp i studentens loggbok i kursens aktivitet i GUL efter avslutad kurs.

Blanketter

Blankett som studenten fyller i (självvärdering).

Blankett som LLU fyller i (närvaro).

Blankett som kurslärare fyller i (bedömning).

 

Kursutvärdering

Kursutvärdering görs via enkät i GUL efter avslutad kurs.