Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen VFU3 för gymnasielärare i matematik!  
Denna informationssida är under utveckling (2014-03-17)


Lärare
Kursansvarig: Laura Fainsilber
institution för matematiska vetenskaper, MV,  
laura "at" chalmers.se  031 772 3560


Kurslärare: Bengt Andersson  

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
bengt.andersson.3 "at" gu.se   031-786 6487  Program


 
Dag  lokal
Innehåll
24 mars kl.8.00
din VFU-skola
VFU-perioden börjar
24 mars kl.15.00-16.00
Pedagogen, B3335
Startmöte. Kursintroduktion, kursplan och kursmål, planering av praxisseminarier och uppgifter.  

Ta med ditt schema med förslag på besökstider.
bestäms individuellt vid startmötetDin klassBesök
9 april kl.14.00-16.30
MV, Pascal
Praxisseminarium tillsammans med svenska-, engelska- och yrkeslärare.  Intropresentation
14-17 april, Påsklov för elevernaDin VFU-skola, universeumPlaneringsdagar och kompetensutveckling på skolan, möjlighet att medverka som pedagog på Universeum
30 april kl.14.00-16.00
Jensen Gymnasium, biblioteket
Kungsportsplatsen: Stora Nygatan 23-25
Avslutande praxisseminarium.  
2 maj
Din VFU-skola (om det inte är lov)
Kursslut


 Kursens mål
Länk till Kursplan

Fokus i kursen ligger på genomförande.  Där den studerande ska utveckla sin förmåga att analysera elevers lärandeprogression och omsätta analysen i klassrumspraktik. Vidare ska studenten delta aktivt i den kollegiala planeringen och utvärderingen av genomförda undervisningsaktiviteter.  Ledarskap i klassrummet utvecklas och beaktas i kriterier för betyget VG.

Där det finns möjlighet, uppmuntras studenten att ta kontakt med lärare i studentens andra ämne och delta i undervisningen. Besöket av VFU-kursläraren sker vid en lektion i matematik.
 
Praxisseminarier och examinationsmoment
Examination för kursen vilar påLänk till VFU-information.
Direkt länk till närvaroblankett på LUNs websida

 GUL
Diskussion, mer information och underlag till praxisseminarierna läggs ut på kursens GUL-aktivitet.


Kurslitteratur
Aktuella läroplaner och kursplaner i matematik för grundskolan och gymnasieskolan och i ditt andra ämne. Stockholm: Skolverket.  Hämtas från www.skolverket.se.

Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red) (2010): Lärande Skola Bildning. Grundbok för lärare.Stockholm: Natur & Kultur.

Skott, Jeppe., Jess, Kristine., Hansen, Hans. Christian., & Lundin, Sverker. (2010). Matematik för lärare, Delta Didaktik (J. Retzlaff, övers.). Malmö: Gleerups. (Original publicerat 2008). (350 s)

Valda delar av litteratur från tidigare genomgångna kurser, som väljs i samråd med VFU-kurslärare.

referenslitteratur, tillägg:
Mathematical Thinking and Learning, Stein, Engle, Smith, Hughes
LEARNING TO THINK MATHEMATICALLY: PROBLEM SOLVING, METACOGNITION, AND SENSE-MAKING IN MATHEMATICS, Alan Schoenfeld
Kursutvärdering
På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter och rapport skrivs på speciell blankett.