LG31MA, Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare i matematik, Våren 19

Aktuella meddelanden

Välkomna till VFU3! Kursen börjar på onsdag 27 mars och avslutas på tisdag 30 april.

Du skall själv registrera dig på kursen via Studentportalen -- Ladok på webb.

Lärare

Kursansvarig: Elin Götmark. 

Övriga lärare: Lena Knutsson, Håkan Blennqvist.

Kurslitteratur

Se länkar i kursuppgifterna. 

Program

Schemalagda moment

Dag
Plats
Innehåll
27/3 kl 10.00-11.00
MVH12 på Chalmers
Kursintroduktion
17/4 kl 10.15-12.00
B2 213 på IDPP Praxisseminarium 1
17/4 kl 13.15-15.00
MVH12 på Chalmers Workshop med Mathivation
30/4 kl 8.15-10.00
B4 437 på IDPP Praxisseminarium 2
Övrig tid är du på din skola.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examination för kursen vilar på:

Uppgift inför Praxisseminarium 1:

Du ska planera en matematiklektion med programmering för en klass på din VFU-skola. Ni kommer att delas upp i grupper på ca 4 studenter som har VFU på olika skolor. Inom varje grupp skall ni testa att göra de uppgifter som de andra i gruppen planerat på sin lektion. Ni kan träffas och leda lektionen för varandra, eller jobba med uppgifterna själva och skicka in till varandra. Du kan arbeta med detta under påsklovet då det ju inte är någon undervisning på din skola. Du får gärna även testa din lektion på skolan om du hinner, men det är inte nödvändigt.

Du lämnar in din planering i GUL-inlämningen senast tisdag 15 april kl 15.00. I den skall det finnas uppgifter som dina gruppkamrater kan jobba med. De lämnar in svar på uppgifterna (antagligen program eller länkar till program) som kamratrespons vid motsvarande planering senast på torsdag 17 april kl 11.00. På själva praxisseminariet kommer ni få diskutera hur det gick, för- och nackdelar med olika uppgifter och upplägg mm.

Tänk på att matematiklektionen ska grunda sig på de nya skrivningarna i kursplanen där det under det centrala innehållet "Problemlösning" står att programmering ska fungera som ett verktyg för matematisk problemlösning.
1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5: Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
7-9, ämnets syfte: utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Nedan ger vi lite inspiration till några lektionsförslag men du får givetvis också använda egna idéer:

Från Skolverket:
Matematikundervisning med digitala verktyg II, Del 1: Om programmering
Matematikundervisning med digitala verktyg II, Del 2: Att undervisa med programmering
Matematikundervisning med digitala verktyg II, Del 3: Att undervisa med programmering
Matematikundervisning med digitala verktyg II, Del 4: Att undervisa med programmering

Från Matematiska Vetenskaper:
Programmering i matematikundervisningen

Litteratur (från Skolverket):
Att undervisa i programmering
Programmering med matematik


Uppgift inför Praxisseminarium 2:

Efter att ha huvudsakligen observerat i VFU1 och genomfört lektioner i VFU2 fokuserar vi nu på längre lektionssekvenser och dessutom på ledarskap i klassrummet.

Du skall planera undervisning för ett matematiskt område, dvs. en sekvens av lektioner under ca. 3 till 4 veckor inom ett matematiskt område relevant till den undervisning som pågår på din VFU-skola. Det kan till exempel vara ett område som din LLU kommer att introducera om några veckor.
    • Beskriv det centrala innehållet som är relevant till området och din tolkning av vad det innebär och varför det är viktigt.
    • Planera hur du kan kartlägga elevernas förkunskaper.
    • Planera hur du kan genomföra undervisning och vilka förmågor du fokuserar på att utveckla. Beskriv din grovplanering för hela perioden och en eller några mer detaljerade exempel på lektioner.
    • Planera hur du kan utvärdera elevernas lärande

Redovisa din planering på ungefär 2-3 A4-sidor och lämna in din uppgift i GUL-aktiviteten senast 29/4 kl 10.00.

***

Förra året tyckte studenterna att uppgiften ovan kändes nyttig, men tyckte att diskussionen kring den inte tog så lång tid. De hade hellre velat lägga tid på att diskutera kring ledarskap i klassrummet.

Så vi lägger till detta som en andra uppgift, som du inte måste skriva något om: fundera innan seminariet över situationer du stött på under din VFU som du vill diskutera utifrån ledarskap i klassrummet. För att få lite olika perspektiv på detta kan du läsa artiklarna här.

Innan den 29/4 kl 10.00, skriv kort ner någon eller några situationer du vill diskutera i inlämningen i GUL innan seminariet, så att läraren som är ansvarig för seminariet kan organisera diskussionen.

Vi får utvärdera efteråt hur det förändrade praxisseminariet fungerade.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället: Tillägg av diskussion om ledarskap i klassrummet under praxisseminarium 2.