LGMA2A, Examensarbete 2 för gymnasielärare i matematik, Våren 18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursintroduktionen äger rum den 22/3 kl 10-12 i MVH12.


I den här kursen ska du skriva ditt andra examensarbete som är på avancerad nivå. Arbetet ska vara inriktat på att genomföra och presentera en vetenskaplig empirisk undersökning. Arbetet genomförs enskilt med stöd av handledare.

Eftersom en populärvetenskaplig presentation är en del av examinationen kommer du att under kursens gång erbjudas föreläsningar och workshops kring teman som retorik, ITK och kommunikation.

Här finns allmänna anvisningar om att skriva examensarbete på avancerad nivå.

I din skriftliga rapport ska du använda dig av de gemensamma mallarna för framsida och sammanfattning. Om du vill att din uppsats publiceras i GUPEA ska du när uppsatsen har examinerats fylla i ett digitalt publiceringsgodkännande.

Exempel på tidigare examensarbeten på avancerad nivå hittar du i kursens aktivitet i GUL.

Lärare

Kursansvarig: Johanna Pejlare(pejlare at chalmers.se)

Handledare: Laura Fainsilber (laura at chalmers.se), Jan Stevens (stevens at chalmers.se), Jonny Lindström (jonny.lindstrom at chalmers.se), Johan Wästlund (wastlund at chalmers.se), Michael Patriksson (mipat at chalmers.se), Johanna Pejlare 

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms individuellt och i samråd med handledare, beroende på ämne.

En bra websida med mycket information om matematikens historia hittar du HÄR.

NCM:s hemsida hittar du en sammanställning av alla svenska och finlandssvenska doktors- och licentiatavhandlingar som berör lärande och undervisning i matematik.

Program

Föreläsningar

Dag
Lokal Innehåll
22/3
MVH12
Kursintroduktion. Diskussion kring ämnesval.
16/4 kl 9:15-12:00
sal 402, Annedalsseminariet, Campus Linné
Monika Unander: Presentationsteknikens hörnstenar och fallgropar - så lyckas du. Om vikten av struktur och att förstå vem man pratar med. Du får också en inblick i Powerpoint som hjälpmedel.
18/4 kl 13:15-16:00
Linnésalen, Annedalsseminariet, Campus Linné
Einar Korpus: Vinn deras hjärtan! Kraschkurs i retorik för pedagoger
20/4 kl 13:15-16:00
sal 204, Annedalsseminariet, Campus Linné
Christel Copp: Presentationsteknik: Visuell kommunikation - olika vägar att nå ut
23/5 kl 20:00
GUL
Inlämning av det skriftliga arbetet i GUL
28/5 kl 8:00-17:00 MVF21 och MVF23
Granskningsseminarium
1/6 kl 9:00-13:00 PJ
Populärvetenskaplig presentation
3/6 kl 23:59 GUL Inlämning av reviderat examensarbete i GUL

Under kursens gång kommer ni också att erbjudas valbara workshops om muntlig framställning, PPT, Pecha kucha, Prezi och retorik. Ni måste boka den workshop ni vill delta vid. Schema och bokningslänkar, samt mer information om ovanstående föreläsningar, hittar ni här.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

I kursen ingår muntlig och skriftlig examination. Examinationen består av följande tre delar:

Uppsatsen bedöms med betygen VG, G eller U. Det muntliga försvaret och oppositionen bedöms med betygen G eller U. För betyget G på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För betyget VG krävs dessutom att uppsatsen bedöms som väl godkänd. Bedömningskriterier hittar du här.


Kursutvärdering

Kursutvärdering genomförs via enkät i GUL efter avslutad kurs.