LMA100
VT04

Geometri och linjär algebra

  Aktuella meddelanden

Föreläsningen på eftermiddagen börjar kl 13.00.

På den här sidan kommer succesivt information om vad som händer i kursen som t.ex. övningar till gruppverksamheten och vilka avsnitt som gås igenom vid de olika tillfällena att läggas ut så titta på den då och då.

 

  Kurslitteratur

 • Bo Stenström, Euklidisk geometri, Kompendium (säljs på DC-centralen)

 • Anders Vretblad, Algebra och geometri , Gleerups

  samt stenciler som delas ut och publiceras på denna sida under kursens gång

  ÖVNING EUKLIDISK GEOMETRI

  Speciella punkter i en triangel


  ÖVNING VEKTORER

  ÖVNING RÄTA LINJER OCH PLAN
   

 •  

    Lektionsinnehåll

  De första fem tillfällen (22, 24, 31 mars, 13 och 19 april) ägnas åt Euklidisk geometri.
  Programmet:
  22 mars: övning A - E
  24 mars: övning F - K
  31 mars: övning L - N
  13 april: övning O - S
  19 april: reserv och repetition

    Examination
   
  Aritmetik och algebra del 1 och Diskret matematik examineras gemensamt. Mer information finns här.

  Det finns en inlämningsuppgift om geometri, som ger upp till 4 av 32 examinationspoäng. Uppgiften skall lämnas in senast den 19 april.


    Länkar
   

  Euklides biografi.
  En engelsk översättning av Euklides Element. Pytagoras sats är Proposition 47 i bok I.
  En animation av Euklides bevis finns här.


  Jan Stevens <stevens@math.chalmers.se>
  Tel 7725345, Rum 1234
  Last modified: Mar 31 2004