GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematiska vetenskaper

VFU  LMA210  HT 2010

Denna sker i v48–50 och v2.

IDPP, logga in i GUL, samt Matematisk statistik, se detta, svarar för VFUn för universitetets del.

Examination

 

Studenten ska ha lämnat in en förteckning över sina VFU-kontakter.

Den lokala lärarutbildaren och studenten ger sin bedömning av VFU-perioden på följande Rapportblankett som studenten lämnar, underskriven av student och lokal lärarutbildare, till kursledaren på IDPP.

Ett viktigt inslag i inriktningen är att för de studenter som läser den som sin första inriktning och började sin utbildning ht07 eller senare ska VFUledaren under VFUn göra en bedömning av studentens förutsättningar att nå utbildningens långsiktiga mål, och det är studentens och VFUledarens ansvar att så sker. Denna bedömning skedde tidigare under den andra AUOterminen, men efter Bolognaanpassningen ligger den terminen nu alltför sent i utbildningen. I denna bedömning kommer VFUledaren att behöva underlag från den lokala lärarutbildaren; den självvärdering som studenten ska fylla i och blanketten för den bedömning som VFUledaren ska göra (Steg 2) finns på LUNs VFUsida där man också finner LUNs dokument Studentinformation och Riktlinjer för VFU (två versioner!) som ger den officiella policyn.