MAF610 Distributionsteori (5 poäng)

I den här kursen får du lära dig att göra det omöjliga, att derivera icke deriverbara funktioner.
       Detta åstadkomms genom att införa distributioner som är en mycket större klass av objekt än funktioner.
Distributionerna omfattar alla begränsade funktioner, alla distributioner är deriverbara, de vanliga deriveringsreglerna gäller
och för deriverbara funktioner är distributionsderivatan den samma som den vanliga derivatan.
Distributionerna ger också en generalisering av Fouriertransformen.
       Distributionsteorin har en fundamental betydelse för modern analys, framför allt inom teorin för differentialekvationer.