MAF620 Funktionalanalys (5 poäng)

Kursen behandlar komplexa mått, Banach- och Hilbertrum, Hahn-Banachs sats samt Baires sats med följdsatser. Kursen ingår även i forskarutbildningen i matematik.