MAM410 Reell analys, (5 poäng)

Syftet med kursen är att ge en ökad förtrogenhet med de begrepp, metoder och ideer som gonomsyrar den reella analysen. Kursen ger delvis en fördjupning av vissa moment från tidigare kurser, såsom t.ex. konstruktion av de reella talen och bevis av inversa funktionssatsen. Det mesta av innehållet är dock "nytt" och kursen kan förhoppningsvis tjäna som en spännande dörröppnare till den mer avancerade analysen.