MAM690 Optioner och matematik (5 poäng)

Kursen behandlar begreppen arbitrage och teoretisk optionspris i binomialmodellen. I ett gränsfall uppnås Black-Scholes differentialekvation och optionspriser.