MAN200 Matematik med tillämpningar 2 (20 poäng)


Kursen omfattar flervariabelanalys, linjär algebra och dess tillämpningar. Den är lämplig fortsättningskurs för den som läst MAN 100, Matematik med tillämpningar 1.