MAN240 Diskret matematik (5 poäng)

Kursen utgör en introduktion till tillämpningar baserade på en kombination av logiska, kombinatoriska och algebraiska strukturer. Sådana tillämpningar är typiska speciellt inom datavetenskap. Kursen är valbar i utbildningsprogrammet matematik/datavetenskap/statistik.