MAN460 Ordinära differentialekvationer (5 poäng)

Kursen behandlar existens och entydighet av lösningar, linjära system, egenvärdesproblem och egenfunktionsutvecklingar, Sturm-Liouville-teori, randvärdesproblem och stabilitet. Kursen är valbar i utbildningsprogrammen matematik/datavetenskap/statistik och fysik.