Matematisk logik HT 99

Kursen ger en introduktion till logik. Två viktiga mål med kursen är att

Vi kommer att behandla sats- och predikatlogik och göra bevis i ett formellt system som kallas naturlig deduktion. En rad egenskaper hos sats- och predikatlogik kommer att visas; bl a fullständighet vilket visar att ett påstående är en logisk sanning om och endast om den går att bevisa i naturlig deduktion. Vi kommer även att ta upp Gödels ofullständighetssats som säger att det finns ingen fix mängd av axiom från vilka alla aritmetiska sanningar kan visas.

Laborationer

Vi kommer att använda beviseditorn Alfa, i vilken man kan göra bevis i naturlig deduktion på dator. Alfa använder sig av beviskontrolleraren Agda, som också har ett emacsgränssnitt. Det kommer att bli två laborationer, en i satslogik och en i predikatlogik. Dessutom finns möjlighet att göra ytterligare en laboration i predikatlogik och en om Kripkemodeller (den är dock svår!)

Kursbok

Logic for Mathematicians, författad av A. G. Hamilton och utgiven på Cambridge University Press. Det är en pedagogisk och välskriven bok som dock inte tar upp naturlig deduktion, vilket jag därför skriver några sidor om; samma gäller om Kripkemodeller, som heller inte finns med i boken. Ur Hamilton ingår kapiteln 1-6; för er som läser på Chalmers utgår kapitel 6.

Kursplan

Jag vill inte att ge en detaljerad plan för föreläsningarna redan nu. Men efter varje föreläsning kommer jag att på den här sidan tala om vad vi gått igenom samt vad som planeras för nästa föreläsning.

SENASTE NYTT Augustis omtentor är nu rättade!

Vad vi gjort hittills på föreläsningarna

Vad vi kommer att göra de närmaste föreläsningarna

Övningar

Laborationer

Kursinnehåll

Några gamla tentor

SCHEMA

OBS! Ändring: tisdagen 7 december skall vi vara i HA2!

OBS! Extra övningar 8.00-9.45 tis 11 januari i MD1 och MD3.

Omtentamen är 18 april.

Kursenkät

Jan Smith (kursansvarig)

Anders Claesson, Fredrik Engström, Henrik Seppänen (övningsledare)


Senast ändrad 00-05-02 kl 13.00