MAN680 Partiella differentialekvationer - tekniska beräkningar (5 poäng)

Syftet med kursen är att generalisera beräkningsmetodik introducerad i kursen Partiella differentialekvationer till ickelinjära problem inom viktiga tillämpningsområden som t.ex. konvektion-diffusion-reaktion, strömning, elasticitet-plasticitet etc., liksom relaterade "inversa" problem och optimeringsproblem. Speciellt ägnas de studerade problemens och beräkningsmetodernas stabilitetsegenskaper stort intresse i kursen.