MMG010, Introduktionskurs, Sommaren 17

Meddelanden

Välkommen till kursen!

Denna kurs genomförs i GUL. Du måste vara registrerad på kursen för att få tillgång till materialet: https://gul.gu.se/public/courseId/79778/lang-sv/publicPage.do

Ifall du inte har ett konto till GUL än skapar du det genom att klicka på "Logga in i GUL" och sedan på "Aktivera studentkonto".

Schemat för kursen hittar du här.

Lärare

Kursansvarig: Damiano Ognissanti, rum L2065, Matematiska Vetenskaper, ankn 3505, mail: damiano at chalmers d o t se 

Kurslitteratur


Denna kurs är webbaserad, men du kan använda följande kurslitteratur vid sidan om ifall du vill:

ProgramKompletterande teoripass och räkneövningar


Dag               
Avsnitt
Innehåll
Må 14/8, 13.15 - 15.00
Introduktion Upprop, viktig information och kontoutdelning. Obligatorisk närvaro! 
Ti 15/8, 10.00 - 11.45
1.1
Talsystem och ekvationslösning, algebraiska räkningar, räkneregler (kommutativa lagar, associativa lagar, distributiva lagar, potenslagar, kvadreríngsregler, kuberingsregler, konjugatregel, faktoruppdelning), kvadratkomplettering, binomialsatsen. 
Ti 15/8,
13.15 - 15.00
1.2, 1.3
Bråkräkning, lösning av förstagradsekvation, kvot, rationella uttryck, polynomdivision, kvotpolynom, restpolynom, linjära ekvationssystem.
On 16/8,
13.15 - 15.00
1.4, 1.5, 1.6
Absolutbelopp, kvadratrot, komplexa tal.
To 17/8, 10.00 - 11.45
1.7, 1.8, 1.9
Komplexa tal, Faktoruppdelning av andragradsekvationer, faktorsatsen, polynomekvationer av högre gradtal, rotekvationer.
To 17/8, 13.15 - 15.00
1.11, 1.12, 1.13, 1.14
Olikheter, potens- och exponentialfunktioner, logaritmer.
Må 21/8,
10.00 - 11.45
1.15, 1.16
Summabeteckning, aritmetiska och geometriska summor, serier.
Må 21/8,
13.15 - 15.00
2.1, 2.2, 2.3
Vinkelmätning, radianer, sinus, cosinus och tangens, sinus och cosinus för vinlar vid liksidighet, likbenthet etc., trigonometriska ettan, trigonometriska relationer baserade på symmetrier, periodicitet för trigonometriska funktioner.
On 23/8,
10.00 - 11.45
2.4, 2.5
Ekvationerna cos(v)=a, sin (v)=b, tan(v)=k, sinussatsen, cosinussatsen, areasatsen.
On 23/8, 13.15 - 15.00
2.6, 2.7, 2.8
Additions- och subtraktionsformlerna för trigonometriska funktioner. Produktformlerna, formler för dubbla vinkeln, amplitud-fasvinkelform, trigonometriska ekvationer.
To 24/8, 10.00 - 11.45
3.1 - 3.4
Avståndet mellan två punkter i planet, räta linjens ekvation i planet, cirkeln och ellipsens ekvation.
To 24/8, 13.15 - 15.00
Individuella frågor

Fr 25/8
9.00 - 12.00
Tentamen
TentamenStudieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Tentamensrutiner

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition,