Aktuella meddelanden
 
OBS! Den 9-10/12 är jag i Stockholm. Hasse Carlsson vikarierar för mig under föreläsningen på eftermiddagen, men på morgonen får ni räkna på egen hand. Nästa vecka, den 15/12, har vi föreläsning på förmiddagen 10.00-11.45, och övningar med mig närvarande klockan 8.00-9.45. OBS!
Examinator och föreläsare
 
...är Bo Berndtsson, (bob'at'chalmers.se), tel 772 35 39.
Kurslitteratur

...är Lay: Linear algebra and its applications, eventuellt utökat med kompendium som finns att ladda er. De delar av Lay som ingår är Kap 1, 2.1-3, 2.9-9, 3.1-2, 5.1-3, 5.6-7, 6.1-6, 7.1 samt antingen kompendiet som nämnts ovan eller motsvarande delar av Lay. OBS! På torsdag den 12/11 har vi övningar med lärare 8-9.45 och föreläsning 10-11.45. På eftermiddagen samma dag har vi övningar utan lärare. Ingen ändring i salar! OBS!
Preliminärt program för föreläsningarna
.....
Dag
Avsnitt
Innehåll
     iii
     
     
     
     
     
     
     

....
Dag
Avsnitt
Innehåll
     
     
     
     
     
     
     


Rekomenderade övningsuppgifter
.....
Dag
  Uppgifter
 5/11   Avsnitt 1.1: 1-22 och 27,28, avsnitt 1.2: 7-14 och 19-20, 29,33
    avsnitt 1.3: 1-10
   avsnitt 1.3: 13-14,19,22,28,29,32, avsnitt 1.4:1-13,30,31
   avsnitt 1.5 : 7-15
   avsnitt 1.6: 1,2,6,7; avsnitt 1.7: 5,7,9,10,23,24
   avsnitt1.8: 11,13,14,15,16,24; avsnitt 1.9: 1,2,3,11,15,16
   avsnitt 2.1: 3 -6, 18, 26
    avsnitt 2.2: 1-4,6,8,10,12,29-32; avsnitt 2.3: 1,2,5,7,11,33

....
Dag
  Uppgifter
    avsnitt 2.8: 5,7,9,15,17,23; avsnitt 2.9: 1,2,3,9,11,22
   avsnitt 3.1: 1-4, 9-11, 21, 25-30, 31, 41, avsnitt 3.2: 1-3, 11, 12, 15-20, 29, 34, 35
   Avsnitt 5.1: 1,9,10,15, 17, 23, 25, 29,31, 32, 5.2: 1,3,9,11, 19, 5.3: 5,7,11,17,18,23,31
   Avsnitt: 5.7: 1,2,7,8; 6.1: 1-8,11,13,15-16,23-24,27,31
   Avsnitt:6.2: 7,9,11,13,15,26,27,33, 6.3 1,2,3,7,9,11,17
   Avsnitt 6.5: 1,2,3,5,7,9,11,19,22, 6.6: 1,3,4,5,9
   Avsnitt 7.1: 7,9,11,13,15,17,23,28,31

Datorlaborationer och övningar med MatlabReferenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav

Teori
Examination
Tentamen består av .....
För godkänt resultat på kursen krävs.....
Tentamina
Tentamen äger rum .....
Vid tentamen är ....
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Gamla Tentor

Tenta 18/12 -09
...med lösningar