Linux

Linux är ett operativsystem, precis som Windows eller Mac OS, dvs. det grundprogram eller grundsystem som en dator kör. Operativsystemet har många uppgifter, tex. att förmedla kontakten mellan datoranvändaren och hårdvaran (datorn), fördela resurser och tid mellan de olika programmen som datorn kör, skydda data mot otillåten åtkomst, se till att datorn kan ansluta till internet. För att nu nämna några exempel. En dator är ganska oanvändbar utan ett operativsystem.

I två av labsalarna (MVF24, MVF25) på Matematik används ett Linux-system från RedHat och i den tredje salen (MVF22) används Windows. Linux är en variant av ett operativsystem som heter Unix, men utvecklat från grunden med helt egen källkod.

Till skillnad från Windows och Mac OS är Linux ett fritt operativsystem, vilket inte bara betyder att det är gratis att ladda hem till sin egen dator, utan också att vem som helst får ändra i det, bygga vidare på det och distribuera det till andra. Därför finns det många versioner, så kallade distributioner, av Linux. Några av de vanligaste är Ubuntu, Red Hat, Fedora och Debian.

Egentligen är Linux bara namnet på själva grundprogrammet, den så kallade operativsystemkärnan, som bara håller reda på de andra programmen, och till exempel inte innehåller något fönstersystem. Men när man säger Linux menar man ofta hela distributionen, och då följer det med ett stort antal andra program, till exempel fönstersystem, textredigeringsprogram och spel.

Att logga in på Linux

För att kunna använda datorerna i labsalen måste man logga in. Du har fått ett användarnamn (CID) och tillhörande lösenord. Dessa uppgifter måste du ange när du loggar in, oavsett om du sitter vid en dator som anväder Linux eller som använder Windows. Du skriver ditt användarnamn (CID) och lösenord i login-rutorna som syns på skärmen. (Om det är första gången du loggar in bör du läsa här och här).

Linux på MV

Många har en föreställning om att Linux är svåranvänt och bara för experter. Kryptiska kommandon som skrivs in i ett textfönster, och ger lika obegripliga svar från datorn.

Det är sant att Linux innehåller många verktyg som underlättar för experten, och som kräver att man läser manualer (bruksanvisningar) innan man använder dem första gången, men moderna Linux-system, är ganska lätta att använda även för nybörjaren.

Fönstersystemet är egentligen inte en del av operativsystemet i Linux, som det är i tex. Windows. Om man vill kan man köra Linux i ett rent textläge. Men det finns flera olika fönstersystem till Linux, och nästan alla användare kör något av dem.

I figuren nedan ser du ett exempel på hur skärmen kan se ut när man loggat in i Linux. (Om du klickar på figuren öppnas en ny flik med bilden i ett större format).

name

Skärmen påminner ganska mycket om skrivbordet i Windows (eller Mac OS). Högst upp finns en menyrad (Applications, Places och System) som man kan klicka på för att starta olika program. I figuren har man startat tre program, en webläsare som heter Firefox, ett terminalfönster och programmet Matlab. Terminalfönstret är det lilla fönstret längst fram. I webläsaren ser vi kurshemsidan för den här kursen. I matlabfönstret, som hamnat lite bakom de andra, ser vi en del av andra föreläsningen i editorn. (Vilka program som är igång syns också i listan längst ner på skärmen).

Uppgift 1. Starta Firefox, Matlab och ett terminalfönster som i figuren ovan. Firefox och Matlab hittar du i Applications-menyn och ett terminalfönster startar du genom att högerklicka med musen placerad på bakgrunden (det lila området i figuren) och välja alternativet Open Terminal (du kan också starta ett terminalfönster från Applications-menyn. Välj Applications -> System Tools -> Terminal).

I Windows (och Mac OS) bläddrar man bland sina filer genom att klicka på symboler som visar de olika mapparna man har. I fönstersystemet som används av Linux kan man göra på motsvarande sätt. Högt upp till vänster på skrivbordet (bakom firefoxfönstret på bilden ovan) finns en symbol som heter CID's Home (där CID är ditt CID). Klicka på den, så får du upp ett fönster med alla dina mappar. (Du kan också öppna fönstret genom lämpliga menyval i Places-menyn högst upp i fönstret).

Lite kort om kommandon i Linux

En skillnad mellan Windows och Linux är att Linux har textgränssnitt som man ofta använder. Man kallar det för att Linux är ett kommandobaserat operativsystem och man skriver de kommandon man vill ha utförda i ett terminalfönster. (I Windows finns också ett textgränssnitt som brukar kallas för DOS-promt. Men när man använder Windows brukar man inte använda det så ofta). Det finns förstås mängder med kommandon man kan använda. Nedan ges en kort introduktion. (För den som vill läsa mer om Linux/Unix finns diverse tutorials, tex. Unix Tutorials for beginners). och Norma Matloff's Unix and Linux Tutroial Center.

Kommando, argument, flaggor och manualblad

Ett användbart kommando så här i början är kommandot man, som visar manualbladet (beskrivningen) för ett kommando. Det kommando man vill läsa manualbladet för anges efter man. Anropet

  man ls
visar manualbladet för kommandot ls. I anropet ovan kallas man för kommando och ls för argument. Skriver man istället
  man man
visas manualbladet för man-kommandot eftersom man anget man som argument. (När man har läst färdigt stänger man manualbladet genom att trycka på q).

Man kan precisera hur man vill att ett kommando ska anropas med hjälp av flaggor. Anropet

  man -h
visar en kortversion av manualbladet för kommandot man. (Flaggor känns igen på att de inleds med ett minustecken).

När man anropar kommandon i Linux, anger man kommandot följt av eventuella flaggor, följt av eventuella argument.

Det ska väl också sägas att manualbladen är ganska svårlästa för den som inte är van. När man börjar använda kommandon i Linux brukar man börja använda några av de vanligaste kommandona, utan eventuella flaggor, och först när man blivit lite van börja slå i manualbladen. Figuren nedan visar ett terminalfönster efter anropet man man.

Några vanliga Linux-kommandon

Uppgift2

Nedan följer några uppgifter som tar upp vanliga problemställningar du kommer att råka ut för under din tid som student. Det går att lösa uppgifterna med linux-kommandon i terminalfönster och genom att använda sig av menyer och klicka och dra med musen. Jag föreslår att du i första hand försöker lösa uppgifterna med linux-kommandon. Här finns själva uppgiften.