KursPM för Numerisk Analys, MMG410

Kursansvarig, examinator, övningsledare och handledare: Thomas Ericsson.
E-post: thomasatchalmersdotse, tel. 772 10 91, rum L2075, Chalmers tvärgata 3.
Handledare: Krzysztof Bartoszek
Kurshemsida: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MMG410/V09

Kurslitteratur:
 

Undervisning: Läroboken är en relativt ny och välskriven bok om modern numerisk analys. Jag kommer att föreläsa valda delar ur boken men Du får också räkna med att läsa en del på egen hand. Boken innehåller repetitionsfrågor, övningar och datorövningar. Övningarna kommer att kompletteras med utdelat material. Jag rekommenderar att Du tittar på repetitionsfrågorna. En del av övningarna och datorövningarna kommer att lösas på lektionerna. Föreläsningsanteckningar (OH-bilder i PDF-format), övningsmaterial samt lösningar kommer att vara tillgängliga via www (se under Dagbokssidan).

Laborationer: I kursen ingår också tre obligatoriska laborationer  som skall utföras i grupper om precis två personer (för att det inte skall bli brist på datorer). Laborationerna redovisas vid datorn i samband med handledda laborationstillfällen (i matematiks datorlab). Laborationerna kommer att genomföras med hjälp av Matlab. Se laborationssidan för sista godkännandedagar.

Tentamen: kursen avslutas med en skriftlig tentamen (se schemat för datum). Tentamen kommer att innehålla samma typer av uppgifter (repetitionsfrågor, övningar och datorövningar) som finns i läroboken. Gamla tentor finns på www. Glöm inte att skriva upp Dig för tentan en vecka i förväg.

Hjälpmedel på tentamen: inga (inte ens räknare).