Laborationer

Ikonen markerar obligatoriska uppgifter som skall utföras och redovisas vid datorerna.

Du kan utföra laborationerna från vilken dator som helst men de skall redovisas vid matematiks datorer vid  ett tillfälle när handledare finns tillgänglig. Alla handledarna, på kursen, har rätt att godkänna laborationer. Det krävs att båda gruppmedlemmarna är närvarande för att labben skall bli godkänd.

För att minska väntetiden vid labredovisning rekommenderar jag att Du har förberett en fil som innehåller alla relevanta beräkningsresultat. Det tar alldeles för lång tid om Du skall leta efter och köra Matlabprogram!
 
Datum är sista godkännandedagar, men vänta inte till sista dagen, för då kommer vi inte att hinna med att godkänna alla.
 


Att träna på första läsveckan:


Laborationerna:

Du kan få lite Matlab-hjälp från min FAQ-sida för flervariabelkursen för Z2 (Chalmers).

Lab 1: IEEE 754 och LU-faktorisering   2009-04-24

Lab 2: Minstakvadratproblem och ickelinjära system   2009-05-08

Lab 3: Kvadratur och ODE   2009-05-25