Aktuella meddelanden
      Uppdaterad 9 juni kl 12.00

          

Examinator och föreläsare
Johan Berglind
          johan.berglind@chalmers.se    tel 772 35 84
Kurslitteratur
Lay: Linear Algebra and its applications, third edition
Preliminärt program för föreläsningarna

Dag
Avsnitt
Innehåll
tis 1 april
1.1 - 1.6
Linjära ekvationssystem, mest repetition.
ons 2 april
1.7 - 1.9
Linjärt oberoende, linjära avbildningar.
tis 8 april
1.9, 2.1 - 2.2
Mer om linjära avbildningar, matrisalgebra, matrisinvers.
ons 9 april
 2.3, 3.1 - 3.2
Satsen om kvadratiska matriser (sats 8), determinanter.
tis 15 april
3.3, 4.1 - 4.2
Cramers regel, areaförstoring. Underrum.
ons 16 april
 4.3 - 4.5
Baser, koordinatsystem och dimension.
tis 22 april
4.3 - 4.7
Mer om baser, koordinatsystem, dimension, rang och basbyte.
ons 23 april
5.1 - 5.2
Repetition av kap 4. Egenvärden och karaktäristisk ekvation.
tis 29 april

Repetition.
tis 6 maj
5.3 (5.4)
Diagonalisering och vad vi hinner om Linjära avbildningar.
ons 7 maj
5.4, 5.5, 5.7
Egenvektorer och Linjära avbildningar, komplexa egenvärden och tillämpningar.
tis 13 maj
6.1 - 6.4
Ortogonalitet.
ons 14 maj
6.5 - 6.6
Minsta kvadratmetoden.
tis 20 maj
7.1 - 7.2
Symmetriska matriser.


Rekommenderade övningsuppgifter

Dag
  Uppgifter
tis 1 april
1.1:  7, 13, 19-22, 24, 25.    1.2:  3, 17, 19, 20, 23-25, 31, 33.      1.3:  PP2, 1, 9, 11, 13, 17, 21, 25.              1.4:  PP1, 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 33.       1.5:  5, 17, 29.   
ons 2 april
1.7:  1, 5, 9, 21, 23, 25, 33, 35, 37.        1.8:  PP1, PP2, 3, 5, 9, 11, 19, 24, 31, 33.          1.9:  PP, 1, 3, 7, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 35.
tis 8 april
2.1   PP, 1, 7, 9, 15, 19 - 24, 27.      2.2    PP1, PP2, 1, 5, 9a-d, 13, 17, 19, 21, 29.
ons 9 april
2.3   PP1-3, 1, 3, 11, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 33, 35, 38.      3.1    PP, 1, 9, 11, 21, 37.     3.2   PP2, 5, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 35.
tis 15 april
3.3   PP, 1, 7, 9, 21, 27, 29, 31.       4.1   1, 3, 5, 9, 13, 15, 21, 33.           4.2    PP1-2, 1, 3, 7, 9, 15, 23, 25, 27, 31, 33.
ons 16 april
4.3   PP1-3, 1, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 33.            4.4      PP1-2, 1, 5, 9, 11, 13, 17, 27, 31a.            4.5   PP1-2, 1, 3, 9, 13, 17, 19, 21, 31.
tis 22 april
 4.6   PP, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 31.       4.7     PP1, 1, 5, 7, 9, 13.
ons 23 april
 5.1   PP1-2, 3, 9, 15, 17, 19, 21, 25,  31.       5.2     PP, 1, 5, 9, 11, 19, 21, 25.
tis 29 april
Dugga
tis 6 maj
5.3   PP1-3, 1, 3, 9, 11, 21, 23, 25, 27      
ons 7 maj
5.4   PP1, 1, 3, 5, 9, 13, 15, 23, 25.         5.5   1, 7.         5.7     1, 5, 7, (9).
tis 13 maj
6.1   1, 3, 11, 13, 15, 19, 25, 31.          6.2   PP1-2, 7, 11, 17, 19, 27.             6.3    PP, 1, 5, 7, 11, 15, 17, 21.       6.4   PP, 3, 7, 9.
ons 14 maj
6.5   PP1-2, 1, 3, 9, 13, 17, 25.                6.6      3, 7, 9.
tis 20 maj
7.1   PP1-2, 5, 7, 13, 17, 23, 25, 29, 31.              7.2     5, 9, 11.

Datorlaborationer och övningar med MatlabReferenslitteratur:
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav

Examination
          Dugga
          På övningstiden 13.15 - 15.00 tisdag 29 april ges en dugga på kursen.
          Det handlar alltså om en mindre skrivning med uppgifter från de behandlade avsnitten fram till och med 5.2.
          Duggan är helt frivillig och resultatet ges i form av upp till 2 bonuspoäng till tentamen i slutet av maj.
          Studera gärna förra årets dugga för att få en uppfattning om hur det kan te sig på tisdag.
          Läs också en mycket kort sammanfattning av kursen så här långt.
Tentamen består av .....
För godkänt resultat på kursen krävs 12 poäng av 25 möjliga.

Tentamina
Tentamen 30 maj 2008
Lösningar till tentamen 30 maj 2008
Åtminstone ett fel i lösningarna: egenvärdena till matrisen i uppgift 2 skall vara +4 och -2

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
Tentamen juni 2007                            Lösningar juni 2007
          Tentamen augusti 2007                     
Tentamen januari 2008                       Lösningar januari 2008