Aktuella meddelanden

Välkommen till kursen!
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.OBS: Lösningar till förmiddagens tentamen (2014-12-19) finns på hemsidan GUL under Utdelat Material.

OBS: Facit till gamla tentamina finns på hemsidan GUL under
Utdelat Material.

OBS: På tentamen kommer två bevis väljas från bevislistan. Listan hittar ni på hemsidan GUL under Utdelat material. Bevis nummer 9 kommer dock inte med i år (vi hinner inte gå igenom det).

OBS: Ingen föreläsning 2:a december 2014 kl 08.00-09.45. Föreläsningar och övningar sker dock som vanligt kl 10.00 och framåt!

OBS: Gamla tentor och övningstentor hittar ni på hemsidan GUL under Utdelat material!

OBS: Alla utdelade stenciler finns på hemsidan GUL under Utdelat material!


Övningstentamen 2 tisdagen den 2/12

Grupperna 3 och 4  15.15 i KE.

Grupperna 1 och 2 ungefär 85 minuter senare , också i KE.

Tag med legitimation.Övningstentamen 1 tisdagen den 30/9

Grupperna 1 och 2  15.15 i KE.

Grupperna 3 och 4 ungefär 85 minuter senare , också i KE.

Tag med legitimation.


 

Lärare

Kursansvarig: Kurt Persson, 031-772 3569, rum MVL 2132
Övningsledare  Grupp 1: Tove Ekvall
                      Grupp 2: Damiano Ognissanti
                      Grupp 3: Filip Birve o Fredrik Hellström
                     Grupp 4: Ni delar upp er i Grupp 1, 2 och 3 vid övningar men tillhör Grupp 4 vid övningstentamen

Kurslitteratur

Szabo, Larsson, Dufåker, Marklund: Matematik Origo 4 (Sanoma utbildning)
säljs av Cremona

Pettersson: Förberedande kurs i matematik, kap 1-4 (kompendium, Göteborg, OBS versionen med gamla tentor)
säljs av Distributionscentralen (DC).  Denna bok kallas nedan GUL.

Vektorer - häfte som delas ut. 

Se även kurslitteraturlistan, där finns adress till Cremona och DC.

Program

Preliminärt veckoschema för verksamheten

Vecka 36

Studera i GUL avsnitten 2.1, 1.1  utom kvadratkomplettering , 1.4 , 2.2 samt 1.2 utom polynomdivision.

 

Räkna ur GUL

 

ö80 a b c d    ö81 a b c d e  

 

ö82 a b c d   ö83 a b   ö84 a c

 

ö2 b c   ö3 d e g h   ö4 a b c

 

ö5 a b   ö6 a b d   ö7 a b c

 

ö8 a b   ö9 a b   ö10 a b e

 

ö27 a b c   ö28 a b c d e   ö29 a b c

 

ö85 b c d   ö86 a c e   ö87 a c f

 

ö15 a b  Kolon betyder dividerat med.

 

ö16 a b c   ö17 a b   ö18 b c   19 a b f

 

ö20 a b   ö21 a   ö22 a c

 

ö23’   (obs prim)

 

 

 

Studera utdelade häftet om vektorer.

 

Räkna ur Vektorhäftet

 

1.1   1.2   1.3   2.1   2.2   2.3

 

2.4   2.5   2.6   2.7   2.8Vecka 37

Räkna först färdigt uppgifterna från vecka 36.

 

Studera därefter i GUL avsnitt 3.1

och räkna uppgifterna

 

Ö120 b c    ö121 b    ö122a

 

Studera i Gul avsnitt 3.3

och räkna uppgifterna

 

Ö132 a b    ö133 a b    ö134 a

 

samt efter att kvadratkomplettering

gåtts igenom

 

ö134 b d

 

Läs i avsnitt 1.1 om kvadratkomplettering

och räkna uppgifterna

 

Ö11 a b c    ö12 b c    ö13 a b   

Bry dig inte om att räkna uppgift 2.8 b

i Vektorhäftet. Den är för närvarande

för svår för oss.Vecka 38 och början av vecka 39

Studera utdelat material.

 

Räkna ur utdelat material

 

 

1062 a b    1063    1064    1065

 

1067 a b    1068    1069    1071

 

1073    1075 a    1077 a c    1079

 

1080    1081    1085

 

1087    1088    1089

 

1090    1092    1093

Studera i GUL avsnitten  3.2  ,  3.3

och  1.7.

 

Räkna ur GUL

 

ö123 a b c d    ö124 b c d    ö125 a b c

 

ö126 b c d    ö127    ö129 b c    ö130 a c d

 

ö134 a b c d e    ö135 a b c    ö136 a

 

ö37 a b c d e    ö39 b    ö40 bVecka 39 och början av

vecka 40

Studera i GUL avsnitt 1.3 och repetera

potenslagarna och bråkräkning.

Läs i GUL avsnitt 1.1 om Pascals triangel.

Studera i GUL polynomdivision

i slutet av 1.2.

 

Räkna ur GUL

 

ö25 b c d e k    nr 6 från tenta 26/8 2000

 

Nr 1 b från tenta MZIVK 7/9 1995

 

Nr 1 b från tenta FEDKf1 7/9 1995

 

 

ö24 a c d e

 

ö14 a b c d

Repetera/studera i Origo 4 sidorna 26-41.

 

 

 

Räkna ur Origo 4

 

2104    2105    2106 a b    2108    2112 a b

 

2119    2126 a b    2127 a b c    2130

 

2134    2135 a b    2138 a b    2139 b c

 

2140    2141    2145 a

 

2147    2149 b    2158 a b

 

2203 a    2205 a b    2208    2209

 

2212    2213    2214    2216    2217    2220

 

2224    2225 a b    2226 a bSlutet av vecka 40 och

början av vecka 41

Se Pascals triangel i 1.1 i GUL.

 

Läs om faktorisering i 1.7 i GUL.

 

Läs om faktorsatsen i 1.8 i GUL.

 

Studera sidan 38 i GUL.

 

Studera 2.6 i GUL.

 

 

Räkna ur GUL.

 

ö14 a b c

 

ö41 a b    ö42 a b    ö44 b d    ö45 a b c

 

ö46 b f    ö47 a b    ö48 a b

 

ö90 a    ö91 b    ö92 a    ö93 b

 

ö98 c    ö100 d    ö97 e    ö100 e

 

ö106 a e    ö107 a    ö108 b

 

 

 

 

 

 

 

   
Slutet av vecka 41 och

början av vecka 42

Studera i GUL avsnitten 1.14 , 1.15

och  1.16

 

 

Räkna ur GUL

 

ö60 a b c d e f    ö61 a b c d e f

 

ö62 a b c d e

 

ö63 a b c d e f    ö64 a b c d

 

ö65 a b c d e

 

ö70 a b c d e    ö71 a    ö72 a b

 

ö73 a b c    ö74 a b c d e    ö75 a b

Läs i Origo 4 sidorna 18 – 19

och studera sidorna 24 – 73 där det mesta

är repetition.

 

Räkna de vektoruppgifter som delats ut.Vecka 42

Sammanfattning av kurs samt genomgång av gamla tentor
Vecka 43

Repetition och TentamenVecka 44

Derivata:

Läs sidorna 76-77 och 79 i Origo och räkna
uppgifterna i stencilen som behandlar derivata och tangenter samt stencilen som innehåller gränsvärdesuppgifter.


Fel i uppgift 1d): sista termen ska vara 7x^(-2) inte 7x^2.
Felskrivning i facit på uppgift 4b) det ska givetvis stå y_T inte y_N då svaret är en tangent och inte en normal.
Vecka 45

Andraderivata och derivatans definition:

Repetera derivatans definition och andraderivata från sidan 76 i Origo och räkna sedan uppgifter i utdelat material som behandlar andraderivator och extrempunkter.
Studera återigen gränsvärdeshäftet, då uppgifterna M) - Q) härleder derivator för diverse funktioner.


Fel i facit på uppgift 2b), rätt svar är: lokalt minimum i punkten (-2,-1)
Vecka 46

Optimeringsproblem och kedjeregeln:

Läs sidorna 114-116 i Origo och räkna sedan uppgifterna i det utdelade häftet som behandlar optimeringsuppgifter (maximi-, minimi- och terrasspunkter). Räkna även följande i Origo: 4103, 4109, 4115, 4116.

Läs sidor 85-86 i Origo och räkna sedan 3150, 3152, 3153, 3159.
Vecka 47

Asymptoter och kurvritning:

Läs sidorna 81-83 i Origo och räkna sedan följande:

3131, 3132, 3134, 3135.

Läs sidorna 125 - 127 i Origo och räkna sedan följande (fet stil betyder svårare):

4201, 4202, 4203, 4204 (rita även funktionskurvorna), 4208 (rita även funktionskurvorna), 4234, 4238, 4206 (rita även funktionskurvan), 4209 (rita även funktionskurvan), 4213 (rita även funktionskurvan), 4216 (rita även funktionskurvan).
Deriveringsregler repetition:

Läs avsnitt 4.1 i GUL och räkna ö150 a c e f, ö151 a e f.

Läs sedan 4.2, 4.3 i GUL och räkna ö154 b d e f g h k, ö155 aVecka 48

Kedjeregeln samt tangent och normal till kurva med hjälp av kedjeregeln:

Läs 4.4 i GUL och räkna ö157 a c, ö159 a b c e f, ö160 a b c d e f h i j, ö161 a b, ö162 a, ö163 a b c d, ö166 a.

Läs 4.6 i GUL och räkna ö171 a e f.

Läs 4.7 i GUL.

Räkna gamla övningstentor (2/12-2010, 22/11-2011 samt 22/11-2012)
Primitiva funktioner och integraler:

Läs sidorna 136-138 i Origo och räkna: 4301, 4302, 4304, 4305, 4306, 4307, 4309, 4310,

Läs sidorna 140-142 i Origo och räkna: 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4328,

Läs sidan 145 i Origo och räkna: 4332, 4333, 4339Vecka 49

Repetition inför övningstenta

Räkna gamla övningstentor (2/12-2010, 22/11-2011 samt 22/11-2012)

Komplexa tal:


Läs sidorna 170-172 i Origo och räkna: 5104, 5106, 5107, 5111

Läs sidorna 173-174 i Origo och räkna: 5114, 5115, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5130

Läs sidorna 176-177 i Origo och räkna:  5134
Vecka 50

Komplexa tal fortsättning:

Räkna uppgifter i utdelad stencil (uppgifter av denna typ finns det dåligt av i boken)
Vecka 51

Repetition inför tentamen del 2

Räkna gamla tentor
Repetition inför tentamen del 2

Räkna gamla tentor
Datorlaborationer och övningar med Matlab

I kursen ingår inga datorlaborationer.


Referenslitteratur:

  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 11.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 11.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  


Gamla tentor

Tenta Del1 20150105                           
Facit Del1 20150105

Tenta Del2 20141219
Facit Del2 20141219

Tenta Del2 20150414
Facit Del2 20150414