Aktuella meddelanden

 
Facit till tentamen 2016-02-27 finns här.

Extra föreläsning tisdagen den 1/12  08.00 – 09.45  i KC i K - huset.

Därefter föreläsning som vanligt i KE 10.00 – 11.45.

 

Föreläsning också onsdagen den 2/12 10.00 – 11.45 i KE följd av övningar 13.15 – 15.

 

 


Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare

Kursansvarig: Kurt Persson
Övningsledare: Måns Wallner grupp 1

                         Veronica Ideböhn grupp 2

                         Oscar Anghammar grupp 3

                         Jessica Andersson grupp 4

                         Kurt Persson grupp 5
Labbhandledare:

Kurslitteratur

Se kurslitteraturlistan. Eller läs nedan

Matematik för Naturvetenskapligt Basår och Tekniskt Basår del 1 av Håkan Blomqvist.                    Denna bok kallas i fortsättningen M1.                                                                                                        

Matematik för Tekniskt Basår del 2 av Håkan Blomqvist.                                                                 Denna bok kallas i fortsättningen M2.

Matematik för Tekniskt Basår del 2, Övningsbok av Håkan Blomqvist.                                                                 Denna bok kallas i fortsättningen M2Ö.

Två stenciler om vektorer.

 

 

Verksamhet vecka 36 och början av vecka 37.

Studera kapitlen 2 och 4 ur M1.

Studera sidorna 1 – 9 i vektorstencil Falk och hela vektorstencil 2000.

Räkna ur M1

2.1 b   2.2 a c   2.4 b c d   2.5 c d   2.6 b c d e   2.7 a b   4.2 b c d e   4.3 a b c d   4.4 b d e   4.5 a b c d   4.6 c d e f   4.7 a b c e   4.8 a b   4.9 a b c d e f g h I j

Räkna ur vektorstencil Falk

1.1   1.2 a b c d e   1.3 a b   2.1   2.2   2.3   2.4   2.5   2.6   2.7 a b   2.8 a b

Räkna ur vektorstencil 2000

5102 a b f   5103 a b   5104 a b   5105 b c d   5106   5107   5108   5110 a b   5111 a b   5113 b  

5114 a b   5115 a b   5116   5117   5119 a d   5120 c d   5121 b d   5122   5123 a d   5124   5125 a

5203 c d f   5205   5206 a b   5207 a b   5208   5209 a c   5210   5211 a b   5212

 

 

Verksamhet vecka 37 och början av vecka 38.

Studera i M1 följande kapitel och avsnitt.

Hela kapitel 13 om absolutbelopp.

Avsnitten 1 , 2 , 3 och 4 i kapitel 1 om grundläggande begrepp.

Avsnitten 1 , 2 och 3 i kapitel 11 om olikheter.

Avsnitten 1 , 2 , 3 och 4 i kapitel 5 om plan geometri.

 

Förslag till uppgifter att räkna.

Räkna ur M1

13.1 a b c d    13.2    13.3 a b c   13.4   13.5   13.6 a b c e f

11.1 a b c d e   11.2 a b

5.1 a b   5.2 a b   5.3 a b   5.4 a b   5.5   5.6   5.7   5.8

 

 

Verksamhet veckorna 38 , 39 och 40 fram till övningstentamen den 29/9.

 

Studera i M1 följande kapitel och avsnitt:

Avsnitt 6 i kapitel 5 om plan geometri.

Kapitel 6 om trigonometri.

Avsnitten 14.1 och 14.2 om cirkeln i kapitel 14 om kägelsnitten.

Avsnitt 3.1 och början av avsnitt 3.6 i kapitel 3 om de trigonometriska funktionerna i M2 , lärobok del 2.

Kapitel 12 om räta linjen.

Avsnitten 3.1 , 3.2 och 3.3 i kapitel 3 om linjära ekvationssystem.

Avsnitten 8.1 , 8.4 , 8.5 och 8.6 utom rotekvationer i kapitel 8 om kvadratkomplettering,

andragradsekvationer och räkneregler för binom.

 

Förslag till uppgifter att räkna.

Räkna ur M1:

Testuppgifter  5.16   5.17    Övningsuppgifter  5.7   5.8   5.14 c   5.15   5.17 a   5.29   5.31

Alla testuppgifterna till kapitel 6

Alla testuppgifterna till kapitel 12

Testuppgifter  3.1 b d   3.2   3.3 b   3.4   3.5 a b c

Testuppgifter  8.1 a b d   8.4 b c d e   8.5 a b   8.6 a b d f   8.7 b c d f

Testuppgifter  14.1   14.2 a b   14.3

------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet slutet av vecka 40 och vecka 41.

 

Studera kapitel 3 om De trigonometriska funktionerna i M2 , läroboken del 2

 

Räkna följande testuppgifter i M2:                                 Räkna följande övningsuppgifter ur

                                                                                      övningsboken till del 2: 

 

3.1 alla    3.2 a b    3.3 a b    3.4 a b                              3.5    3.6    3.7 a b    3.8 a b c

3.5    3.6 a b c d    3.7 a b c d                                        3.9    3.10

3.8 a b c d    3.9    3.10 a b    3.11 a c

3.12    3.13 a b    3.14 a b   

3.17 a b c d e f    3.18 a b d    3.20 a c

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet veckorna 42 och 43.

Repetera de redan behandlade delarna av kapitel 8 i M1

och studera avsnitten 8.2 , 8.3 och rotekvationer i 8.6.

 

Förslag till uppgifter att räkna.

Räkna bland testuppgifterna i slutet av kapitel 8 i M1.

8.1 c    8.2 a b d    8.3 a b d    8.4 a    8.5 c d    8.6 e g    8.7 a e g h   Fortsättning nedan

 

Förslag för repetition

Räkna bland övningsuppgifterna I slutet av M1.

14.1 a b c d e   14.2 a b c d    14.3

13.2 e f g    13.4 a b    13.5 b d

12.5 a b c d e    12.6    12.9 b c f    12.11 b d e    12.13 d e f g    12.19 a b c d e f

11.1 a c d e f m    11.2 a b

8.7 d e    8.9 e g    8.10    8.11    8.12    8.13    8.17 a c    8.21

4.1 a b c e    4.2 b c d

3.5    3.6    3.7    3.10    3.11    3.12 b

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Räkna följande testuppgifter i M2:

8.1 a d    8.2 a b d    8.3 b d    8.4 b c d    8.5 a b c d   

8.6 b c e f    8.7 c d e f g

 

________________________________________________________________________________

Verksamhet vecka 44 och början av vecka 45

Studera kapitel 9 om Polynom

och kapitel 10 om Algebraiska Förenklingar i M1 , läroboken del 1.

 

Räkna ur M1

9.1 a b c    9.2 a    9.3 b c d e    9.4    9.5 a b    9.6

10.1 a b c d e f g h i    10.2 a b c d    (fortsättning nedan)

10.3 a b c d e f g h i j k    (  Facit fel för b. Svar (3a^2+a)/2 . )

10.4    10.5    10.6

 

 

Verksamhet vecka 45

Studera avsnitten 1.1 och 1.2 i kapitel 1 om Funktionsbegreppet

och kapitel 2 om Exponentialfunktioner och Logaritmer i M2 , läroboken del 2.

 

Räkna följande testuppgifter ur M2

2.1 a b c d    2.2 a b c d e f g h i j    2.3 a b c

2.4    2.5    2.6 a b

2.7 a b c d    2.8 a b c d e f    2.9 a b c d e

2.10 a b c    2.11 a b c d e

 

1.1 a b    1.2 a b c d    1.3 a b c d    1.4 a b c d

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verksamhet vecka 46 och början av vecka 47

Studera i M2:s kapitel 5 om Gränsvärden avsnitten 5.1 , 5.2 och 5.3.

Avsnittet 5.4 behandlar vi lite senare och 5.5 hoppar vi över helt.

Vidare nöjer vi oss med en intuitiv definition av gränsvärde

och hoppar alltså över resonemangen med epsilon och delta.

 

Studera därefter i kapitel 6 om Derivata avsnitten 6.1 , 6.2 , 6.3 och 6.5.

Den som tidigare sysslat med derivator och derivering

kan snabbt skaka liv i gamla kunskaper och färdigheter

genom att repetera i den bok som då användes.

 

Förslag på uppgifter att räkna.

Från Några gränsvärdesuppgifter

A  B  C  D  E  G   H  J  K  M     ( fortsättning nedan )

Från Övningsboken del 2

5.2    5.4 a b c d f g h

Från Några träningsuppgifter

1 a b c d e f g h    2    3    4

Från Övningsboken del 2

6.2 e f g    6.3    6.8    6.9 b c    6.10    6.11    6.12

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet slutet av vecka 47 och början av vecka 48

Studera i M”:s kapitel 6 avsnitten 6.6 och 6.7.

Studera utdelad stencil om optimering.

 

Förslag på uppgifter att räkna.

Blanda lösning av deriveringsuppgifter med lösning av optimeringsuppgifter.

 

Från testuppgifter till M2:s kapitel 6.

6.3 b    6.4 b    6.5 b c    6.9 c    6.10 a b    6.11 a b c

6.12 a b c    6.13 a b c    6.14 a b c    6.15    6.16 a b c    6.18 a b    6.17

 

Uppgifter från optimeringsstencilen.

(Vi nöjer oss inte med grafiska lösningar.

Studera alltså funktionernas växande med hjälp av derivator.)

4111    4112    4113    4115    4116    4117

4118 a b    4119 a b c    4120    4122

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet vecka 48 och början av vecka 49

Vecka 49 har vi 8*45 minuter föreläsning och 6*45 minuter övning.

Förbered dig genom att göra följande.

Läs igenom kapitel 8 om Högre Derivator i M2.     Fortsättning nedan.

Lär dig använda metoden för att avgöra om en punkt är en lokal maximipunkt eller minimipunkt,

som beskrivs i Satsen Om Andraderivatans Tecken i avsnitt 8.1.

Satsens bevis ingår inte i kursen.

Gör också klart för dig vad som menas att en funktion är konkav eller konvex på ett intervall

och vad en inflexionspunkt är.

Mycket av vad som behandlas i kapitel 7 om Tillämpningar Av Derivata i M2

har vi redan sysslat med och tillämpat.

Läs igenom avsnitten 7.1 , 7.2 , 7.3 och början av 7.4 om lodräta och vågräta asymptoter till kurvor.

Bry dig inte om bevisen och inte heller Lagranges Medelvärdessats.

Se däremot på de räknade exemplen.

 

Förslag på uppgifter att räkna.

Från testuppgifterna till kapitlen 8 och 7 i M2.

8.1 a b    8.2    8.3

7.1    7.2    7.3    7.4

7.5 a b c    7.6 b    7.7 b

 

------------------------------------------------------------

Verksamhet slutet av vecka 49 och början av vecka 50

Studera avsnitt 7.5 i M2 som innehåller flera exempel på kurvkonstruktioner.

OBS!!  Lodräta och vågräta asymptoter ingår i vår kurs. Däremot ingår inte de sneda

asymptoter, som inte är vågräta.

Studera avsnitten 9.1 , 9.2 , 9.3 och 9.4 i kapitel 9 om Obestämd Integral i M2.

Metoderna som beskrivs i avsnitten 9.5 , 9.6 och 9.7 ingår inte i kursen.

 

Förslag på uppgifter att räkna.

 

Från övningsuppgifterna till kapitel 9 i övningsboken del 2.

9.1 a b c d f g i j    9.2 b c e g h

fortsättning nedan

9.3 a b c e f g    9.5    9.6    9.8 a b c e f g

9.9 a b c d e    9.10

 

Från övningsuppgifterna till kapitel 7 i övningsboken del 2

7.12 b c f i k    7.13 a b c e

7.14 a b c d    7.15 b c d.

  ---------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet vecka 50

Studera avsnitten 10.1 , 10.2 , 10.3 och 10.5 i kapitel 10 om Bestämd Integral

i läroboken del 2.

 

Förslag på uppgifter att räkna.

Från övningsuppgifterna till kapitel 10 i övningsboken del 2

10.1 a b c    10.2 b c d    10.3 b c d    10.4 c d e f g

10.5    1o.6 a b    10.7    10.8 a b    10.9    10.10 a b

 

-----------------------------------------------------------------------

Verksamhet slutet av vecka 50 och början av vecka 51

Studera avsnitten 4.1 , 4.2 , 4.4 , 4.3 och 4.6 i kapitel 4 om Komplexa Tal i MA2.

 

Förslag på uppgifter att räkna från testuppgifterna till kapitel 4 i läroboken MA2.

4.1 a b c d e f    4.2 a b c d e f    4.3    4.10 a b c

4.4    4.5 a b c d    4.6    4.7 a b    4.8 a c    4.9 a b

4.11 a b c d e    4.12    4.13    4.14    4.15

 

--------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program


Rekommenderade övningsuppgifter

Dag

Uppgifter

 

 

Referenslitteratur

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

 

Examination

 

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  

Gamla tentor

....
....