Seminarier 1991/92

Seminarier 1992/93

28 augusti 1992
Bo Berndtsson
Singulära metriker på komplexa linjebuntar
4 september 1992
Bo Berndtsson
Singulära metriker..., forts.
25 september 1992
Hasse Carlsson
H^p-koronaproblemet
??? 1992
Hasse Carlsson
Vad är biholomorft ekvivalent med C^n? [Rosay-Rudin]
16 oktober 1992
Bo Berndtsson
"Holomorphic motions" och polynomkonvexa höljen [Slodkowski]
23 oktober 1992
Bo Berndtsson
Något om icke inbäddbara CR-mångfalder
30 oktober 1992
V. Logvienko, ???
Multiterm asymptotics of subharmonic functions and their Riesz masses
25 november 1992
Nikolay Shcherbina, Kiev
The polynomial hull of a graph
27 november 1992
Jörgen Boo
Kvadratisk konvexitet
2 december 1992
Nikolay Shcherbina, Kiev
The polynomial hull of a graph, cont'd
9 december 1992
Jörgen Boo
Strikt kvadratisk konvexitet
20 januari 1993
Mats Andersson
Några rön om C-konvexitet
3 februari 1993
Mats Andersson
Några rön..., forts.
24 februari 1993
Jana Madjarova
Något om icke-linjär analys och tillämpningar på randvärdesproblem för differentialekvationer
1 mars 1993
Per Manne, Oslo
Carleman-approximation på totalt reella mängder
10 mars 1993
Burglind Jöricke, Berlin
Removable singularities for CR-functions
17 mars 1993
Bo Berndtsson
L^2-minimala lösningar till debar-ekvationen och Schrödinger-ekvationen med magnetiskt fält
24 mars 1993
Bo Berndtsson
Wittens bevis av Morses olikheter
7 maj 1993
Jörgen Boo
Kvadratisk konvexitet
19 maj 1993
Mats Andersson
H^p-lösningar till divisionsproblem. [Andersson-Carlsson]
26 maj 1993
Mats Andersson
H^p-lösningar..., forts.
2 juni 1993
Bo Berndtsson
Några enkla fakta om Carleson-mått och BMO