Finansiell risk

MVE220, 7.5 hp, lp 3, 2008/2009.

Introduktionsmöte:

Torsdagen den 22 januari kl 13:00 i sal MVH11, bottenvåningen i höghusdelen (delen närmast Gibraltargatan) i Matematiska Vetenskapers nya byggnad

Lärare

Holger Rootzén , ankn. 3578, rootzen@math.chalmers.seGruppanmälan och val av läsprojekt skickas till rootzen@math.chalmers.se senast fredagen den 5 februari.

Sista dag för inlämning av räkneprojekt och kommentarer till läsprojekt: fredagen den 6 mars. Projekt som lämnas in senare kan högst få betyget 3, och samma gäller för projekt som fås i retur.

Tider och lokaler

Måndagar och torsdagar 13-15 i MVH11,


Kursplan 2008

Läsprojekt

Räkneprojekt

Grupper 2008Litteratur:

Kopior av artiklar och delar av bok (Hult & Lindskog: "Mathematical methods in risk management", Coles: "An introduction to statistical modelling of extreme values", Rootzen & Tajvidi: "Extreme value statistics and wind storm insurance: a case study", Lauridsen. "Estimating value at risk by extreme value methods") och av föreläsningsoverheads. Engelskspråkig ordlista över finansord finns på investorwords.com.

Kursens syfte:

Att öka medvetenheten om de risker som är oupplösligt förbundna med ekonomisk verksamhet, att deltagarna ska få ett historiskt och kritiskt perspektiv på området samt att de ska lära sig några kvantitativa metoder för hantering av stora risker, och något om metodernas begränsningar.

Kursens innehåll och organisation:

Ekonomiska risker leder med ojämna mellanrum till katastrofala ekonomiska förluster. Några spektakulära exempel är tulpanspekulationen på 1600-talet och miljardförlusterna i Barings Bank och Long Term Capital Management-fonden för några år sedan och nu subprimekrisen i USA.

I kursen ges en kort historisk introduktion till ämnet, och övning i några kvantitativa/matematiska metoder för ekonomisk riskhantering. Speciellt behandlas försäkringsmatematiska metoder och "value at risk".

Förkunskapskrav: Grundkurser i Matematisk Statistik, Linjär algebra och flervariabelanalys

Undervisningen består av föreläsningar och själverksamhet: presentation av lästa artiklar och större och mindre projekt.


Examination:

Betyg baseras på aktivitet på lektionerna samt på inlämnade projekt.
Last modified: Thu May 16 15:46:21 MET DST 2002