Chalmers tekniska
				högskolaGöteborgs universitetMatematisk statistikMatematiska
				vetenskaper

Chalmers hemsida
Matematisk statistiks hemsida

TMS031 Statistisk försöksplanering (5 poäng) HT06

Kurshemsidan består av följande delar:

Du som följer ECMI eller är GU-elev på Regressions och Variansanalys:


Kurs PM

Denna kurs vänder sig såväl till doktorander som till teknologer i fjärde årskursen. Kursen under läsåret 06/07 går i läsperiod 2, tisdagar 13.15-15.00 i MVF31 och torsdagar 8.00-11.45 i EULER.

Inom statistisk försöksplanering studerar man hur många och vilka försök man skall göra för att besvara en given frågeställning. Ett paradexempel är att den gamla ingenjörsregeln att variera en faktor i taget kan ge grovt felaktiva resultat i situationen där flera faktorer samverkar med varandra.

I kursen studeras variansanalys, multipel linjär regression och hur dessa tekniker kopplas ihop med faktorförsök på två och flera nivåer. Även ofullständiga faktorförsök, blockförsök, randomisering och responsytetekniker studeras.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationer.

 

Föreläsare:

Jacques de Maré, Johan Svensson och Martin Arvidsson

Laborationshandledare:

Johan Svensson

Kurslitteratur:

Box, G. E. P., Hunter, W. G., and Hunter, J. S. Statistics for Experimenters, John Wiley & Sons, New York. Boken finns att köpa hos Cremona.

Kurshemsida:

 

http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/Chalmers/TMS031/

Examination Chalmers:

Tentamen är skriftlig och omfattar 30 poäng. För godkänt krävs förutom att båda laborationerna är godkända minst 12 poäng på skrivningen, för fyra 18 poäng och för femma 24 poäng.

Tentamen:

Den 18 december på förmiddagen (8.30-13.30) i Vhuset. (Omtenta den 29 januari pĺ förmiddagen (8.30-13.30) i Vhuset)

Tillägg för GU och ECMI:

Kortkurs i Allmänna linjära normalmodeller.
Föreläsare: Olle Nerman

 

För ytterligare upplysningar: Kontakta
Jacques de Maré, demare@math.chalmers.se, telefon 772 35 55, eller
Boel Engebrand, boel@math.chalmers.se, tel 772 35 00 och
Elisabeth Eriksson, fia@math.chalmers.se, tel 772 35 93
på expeditionen för matematik/matematisk statistik.


Senast uppdaterad av Johan Svensson