Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del C, 2003

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7.

Föreläsning och studio

måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10 fö HB3
Rickard
studio, Kf+Bt
Rickard, Ludvig
fö KE
Rickard
10-12 studio, K
Axe, Ludvig
13-15 studio, Kf+Bt
Rickard, Ludvig
15-17 studio, K
Axel, Ludvig

Räkneövningar

måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10
10-12 grupp Kf/Bt
KS61, KS62, KS63
Tobias, David, Ester
grupp Kf/Bt12
KS61, KS62, KS63
Tobias, David, Ester
13-15 grupp K
KS61, KS62, KS63
August, Marcus, Fredrik
grupp K
KS61, KS62, KS63
August, Marcus, Fredrik
15-17

Studio Kf/Bt:
Rickard Bergström, ribe@math.chalmers.se
Ludvig Lizana, kf97lilu@chestud.chalmers.se

Studio K:
Axel Målqvist, axel@math.chalmers.se
Ludvig Lizana, kf97lilu@chestud.chalmers.se

Grupphandledare K:
KS61: August Johansson, f98aujo@dd.chalmers.se
KS62: Marcus Edstorp, edstorp_marcus@hotmail.com
KS63: Fredrik Bengzon, bengzon@math.chalmers.se

Grupphandledare Kf/Bt:
KS61: Tobias Gebäck, tobiasg@math.chalmers.se
KS62: Ester Fjellander, kf00fjes@chestud.chalmers.se
KS63: David Heintz, kb00heda@chestud.chalmers.se

/Rickard


Last modified: Thu Jan 16 11:55:20 MET 2003