Differentialekvationer och tekniska beräkningar

TMV 045 K2 del B 2002/2003

 

Lärare

Föreläsare och examinator:
Mohammad Asadzadeh
Telefon: 7723517,
Email: mohammad@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~mohammad
Matematiskt Centrum, Eklandagatan 86, Rum 2331

Handledare:
Mohammad Asadzadeh (se ovan)

Handledare:
Anders Logg
Telefon: 772 53 67,
Email: logg@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~logg
Chalmers Finite Element Center

Kursbeskrivning

Kursen är en naturlig fortsättning på DETB-a, med generaliseringar av finita element tekniken till ickelinjära reaktions-diffusionsproblem, samt till problem som även involverar konvektion. Det gemensamma basblocket i kursen omfattar speciellt system av konvektion-diffusion-reaktionsekvationer, med tidsberoende, och ickelinjära koplade reaktionstermer, och med given konvektion. I den mera individuellt utformade projekt/tillämpninsdelen av kursen finns möjlighet att även räkna på konvektionsproblem, och på reaktiva flöden.

Kursform

Föreläsningar (4 tim/v) plus övningar i datorstudio (4 tim/v).

Schema

Föreläsningar: Måndag och Torsdag 10-12, i KB.
Datorstudio: Tisdag 13-15, och Torsdag 08-10, i KD1,2.

Klicka här för en detaljerad kursplan.

Examination / projekt

Följ länken för riktlinjer om projekt och examination.
Här är schemat för presentation av projekten
Tid och lokal: Mån 28/10; 8.00-11.45 sal S4, Matematiskt Centrum samt.
Ons 30/10: 8.00-11.45 sal MD3 och S2, Matematiskt Centrum

Litteratur

Applied Mathematics: Body & Soul del I-III

Computational Differential Equations

PDE Lecture Notes.


Mohammad Asadzadeh
Last modified: 2002-09-20