Kursplan

 

Grov plan för föreläsningarna

Läsvecka 1: Repetition/konsolidering av beräkningstekniken utvecklad i DETB-a. Trimning/optimering av existerande programkod.
Läsvecka 2: Tidsstegningsmetoder (Euler, cG1, dG0, dG1). Iterativa metoder för ickelinjära problem.
Läsvecka 3: System av diffusions-reaktionsekvationer. Vågekvationen.
Läsvecka 4: Konvektionsproblem, reaktion-diffusion i given konvektion. Reaktiva flöden.
Läsvecka 5: Specifika temaföreläsningar efter intresse.
Läsvecka 6: Specifika temaföreläsningar efter intresse.
Läsvecka 7: Reserv.
Läsvecka 8: Redovisningar

Läsvecka 1

Föreläsning, måndag 10-12: Föreläsning 1: Vi repeterar, utgående från ett värmeledningsproblem, diskretiseringsprocessen i tid och rum med en "diskret lösningsansats", som sedan bestäms med utgångspunkt från variationsformuleringen av det givna problemet. Beräkningen av ingående mass- och diffusionsmatriser och lastvektorer genom assemblering av elementbidrag, liksom lämplig numerisk kvadratur behandlas också.

Föreläsning, tisdag 13-15: Föreläsning 2: Fortsättning från måndagen, optimering av programkod.

Föreläsning, torsdag 10-12: Föreläsning 3:Tidsstegning

Studioövning, torsdag 8-10: Studioövning 1: Assemblera hus.

Läsvecka 2

Föreläsning, måndag 10-12: Föreläsning 3-4:Fortsättning från Torsdag

Föreläsning, torsdag 10-12: Föreläsning 4: Ickelinjära ekvationer

Studioövning, tisdag 13-15: Studioövning 2: Assemblera hus.

Studioövning, torsdag 08-10: Studioövning 3: Optimering av kod.

Läsvecka 3

Föreläsning, måndag 10-12: Föreläsning 5: System

Föreläsning, torsdag 10-12: Föreläsning 6: Tappade trådar

Studioövning, tisdag 13-15: Studioövning 4: Tidsstegningsmetoder.

Studioövning, torsdag 08-10: Studioövning 5: Icke-linjärt högerled.

Läsvecka 4

Föreläsning, måndag 10-12: Föreläsning 7: Konvektion

Föreläsning, torsdag 10-12: Föreläsning 8: Navier-Stokes

Studioövning, tisdag 13-15: Studioövning 6: System av (icklinjära) ODE.

Studioövning, torsdag 08-10: Studioövning 7: System av PDE.

Läsvecka 5

Föreläsning, måndag 10-12: Föreläsning 9: Navier-Stokes

Föreläsning, torsdag 10-12: Föreläsning 10: Tillämpningsexemplel

Studioövning, tisdag 13-15:
KD1: studioövningar 1-5/projekt. KD2: studioövningar 6-7/projekt.

Studioövning, torsdag 08-10:
KD1: studioövningar 1-5/projekt. KD2: studioövningar 6-7/projekt.

Läsvecka 6

måndag 10-12: Ingen föreläsning.

torsdag 10-12: Ingen föreläsning.

tisdag 13-15: Studiohandledning som vanligt.

torsdag 08-10: Anders/Mohammad finns tillgänglig i studio KD2, 9.15-10.00.

Läsvecka 7

måndag 10-12: Ingen föreläsning, men Mohammad finns tillgänglig på sitt rum kl. 10-11.30, och svarar på frågor rörande projekt.

torsdag 10-12: Ingen föreläsning, men Mohammad finns tillgänglig på sitt rum kl. 10-11.30.

tisdag 13-15: Studiohandledning som vanligt.

torsdag 08-10: Studiohandledning som vanligt.


Mohammad Asadzadeh
Last modified: 2002-09-16