Differentialekvationer och tekniska beräkningar

TMA185 Kf-Kb-2 del B 2002/2003

 

Lärare

Föreläsare och examinator:
Rickard Bergström
Telefon: 7725314,
Email: ribe@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~ribe
Matematiskt centrum, rum 2335

Handledare:
Ludvig Lizana
Telefon:
Email: kf97lilu@chestud.chalmers.se
Hemsida:

Handledare:
Kenneth Eriksson
Telefon: ,
Email: kenneth@math.chalmers.se
Hemsida: http://www.math.chalmers.se/~kenneth
Matematiskt centrum, rum 2334

Kursbeskrivning

Kursen är en naturlig fortsättning på DETB-a, med generaliseringar av finita element tekniken till ickelinjära reaktions-diffusionsproblem, samt till problem som även involverar konvektion. Det gemensamma basblocket i kursen omfattar speciellt system av konvektion-diffusion-reaktionsekvationer, med tidsberoende, och ickelinjära koplade reaktionstermer, och med given konvektion. I den mera individuellt utformade projekt/tillämpninsdelen av kursen finns möjlighet att även räkna på konvektionsproblem, och på reaktiva flöden.

Kursform

Föreläsningar (4 tim/v) plus övningar i datorstudio (4 tim/v).

Schema

Föreläsningar: Måndag 8-10 och Torsdag 13-15, i KC.
Datorstudio: Måndag 10-12, och Fredag 8-10, i KD1,2.
Anm. : Övningen fredag v5 är flyttad till måndag v6, 13-15.

Klicka här för en detaljerad kursplan.

Kölista för studiopassen finns här: KD1,KD2.

Examination / projekt

Följ länken för riktlinjer om projekt och examination.
Här är schemat för presentation av projekten.

Examinationsresultat; en kort motivering till betygen kan fås via mejlkontakt med Rickard Bergström.

Litteratur

Applied Mathematics: Body & Soul del I-III

Computational Differential Equations


Rickard Bergström
Last modified: 2002-12-09