Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del B, 2004

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.

Föreläsning och studio


måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10 fö KE
Stig
studio, Kf+Bt
Johan,ChristofferT

fö KE
Stig
fö* KE
Stig
10-12


studio, K
Nils,ChristofferT
studio*, K
Nils,ChristofferT
13-15


studio, Kf+Bt
Johan,ChristofferT
studio*, Kf+Bt
Johan,ChristofferT
15-17
studio, K
Nils,ChristofferT17-19studio,handledning
David

* vecka 2,4,6

Gruppverksamhet


måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10
10-12

grupp Kf, Bt a, Bt b
KS61, KS62, KS63
Georgios, Milena, Erik

grupp Kf, Bt a, Bt b
KS11, KS32, KS63
Georgios, Milena, Erik
13-15

grupp K a, K b, K c
KS61, KS62, KS63
Mats, Christ., Axel

grupp K a, K b, K c
KS11, KS32, KS63
Mats, Christ., Axel
15-17
Studio1:
K: Nils Svanstedt
KfBt: Johan Jansson (v1-3), Leonid Gershuni (v4-7)

Studio2:
KfBt: Christoffer Thomée, kf01thch(at)chestud.chalmers.se (v2-7), Stig Larsson (v1)
K: Christoffer Thomée, kf01thch(at)chestud.chalmers.se (v2-3), Johan Jansson (v1 och torsdagar 10-12), Leonid Gershuni (v4-7)

Studiohandledare:
David Heintz, kb00heda@chestud.chalmers.se (torsdagar 17-19)

Grupphandledare:
K a: Mats Larson
K b: Christoffer Cromvik
K c: Axel Mlqvist

Kf: Milena Anguelova, milena (at) math.chalmers.se
Bt a: Georgios Foufas
Bt b: Erik Svensson

/stig


Last modified: Mon Oct 27 17:29:37 MET 2003