Arbetsmiljö


Om något oförutsett händer
Alarmering
Miljöhandboken
Arbetsmiljöverket
Fysiken
Företagshälsovård för Chalmersanställda: Haluxa Bohushälsan
Företagshälsovård för GU-anställda: Previa
Musarm
Arbetsmiljögruppen
Handlingsplan för arbetsmiljö och jämställdhet 2006
Arbetsmiljömål 2006
 In English

Arbetsmiljöombud / Huvudinstitutionsombud  
Arbetsmiljöombudet är den anställdes företrädare i arbetsmiljöfrågor.
Till arbetsmiljöombuden / huvudskyddsombudet kan du vända dej om allt som rör din arbetsmiljö.
Vi vill värna om en god arbetsmiljö, verka för hälsa och välbefinnande i fysiskt, psykiskt och socialt avseende.
Har ni synpunkter på vad som bör förbättras tar vi gärna mot förslag för en ännu bättre arbetsmiljö.

Huvudarbetsmiljöombud
Lennart Falk, rum 2227, ankn 3564, e-post falk@math.chalmers.se

Arbetsmiljöombud
Vakant
Ansvarig för sidan: Lill Andersson
Senast uppdaterad: 8 februari 2006
Till internsidan