Tillämpad Matematik TMA 682, 5 poäng, 2005-2006

Löpande information om kursen finns i [ kursdagboken ]

Lärare

Examinator och föreläsare:

Mohammad Asadzadeh, mohammad@math.chalmers.se

Handledare:

Mohammad Asadzadeh, mohammad@math.chalmers.se
Christoffer Cromvik, Christoffer.Cromvik@math.chalmers.se

Kursbeskrivning

Kursen behandlar lösningsmetoder för partiella differentialekvationer.

Kursform

Föreläsningar och övningar - 36 timmar vardera.

Schema

Föreläsning:

Tid: Måndag 13-15, onsdag 8-10, och torsdag, 13-15.

Plats: KE.

Räkneövning-Datorstudio:

K: tisdag 10-12. torsdag 15-17, v. 3, 5, 7. fredag 15-17, v. 2-7.
Bt: tisdag 13-15. torsdag 15-17, v. 2, 4, 6. fredag 15-17, v. 2-7.

Plats: KD1 och KD2 utom på fredagar då vi är i KA (Bt2) och KC (K2).

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar, Body&Soul

Studiosessioner

Studio 1.
Studio 2.

Inlämningsuppgifter

Uppgift 1.
Uppgift 2.

Examination

Skriftlig tentamen (7 uppgifter x 6 poäng = 42 poäng) den 22/10 på förmiddag i M-huset.

Tentamen och inlämningsuppgifter ger totalt 42+2x10=62 poäng. Observera att inlämningsuppgifterna inte är obligatoriska.

Betyg Poäng
U <30
3 30-39
4 40-49
5 >49

Minst två av tentauppgifterna tas från följande bevislista (version 1/10).


Editor: M. Asadzadeh
Senast modifierad: 2005-10-03