Tillämpad Matematik TMA 682, 5 poäng, 2006-2007

Löpande information om kursen finns i [ kursdagboken ]

Lärare

Examinator och föreläsare:

Mohammad Asadzadeh: mohammad@math.chalmers.se

Handledare:

Mohammad Asadzadeh,

Tommy Gustafsson: tommyg@math.chalmers.se

Kursbeskrivning

Kursen behandlar lösningsmetoder för partiella differentialekvationer.

Kursform

Föreläsningar och övningar - 36 timmar vardera.

Schema

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar i Fourieranalys

A Finite Element Crash Course (stödanteckningar i FEM)

PDE Lecture Notes; material i FEM under omarbetning (relevanta kapitler för denna kurs: 5-9)

Studiosessioner

Studio 1.
Studio 2.

Inlämningsuppgifter

Uppgift 1.
Uppgift 2.

Examination

Skriftlig tentamen 7 uppgifter (varav 5 problem): 6x 7=42 poäng.

Tentamen och inlämningsuppgifter ger totalt 42+2x3=48 poäng.

Betyg Poäng
U <20
3 20-29
4 30-39
5 >39

Minst en av tentauppgifterna tas från följande bevislista (version 1/10).


Editor: M. Asadzadeh
Senast modifierad: 2006-11-15