Nedan några exempel på vad läsekretsen har att säga om
min bok Riktig vetenskap och dåliga imitationer. Inledningsvis uppstod bland kommentatorerna en viss överrepresentation av gamla vänner; detta är givetvis inget att fästa sig vid. Spännvidden i reaktionerna är påtaglig, som t.ex. hur Kjell Andersson i Borås Tidning skriver om den "ödmjukhet" som präglar boken, medan Per Kornhall i Tentakel föredrar formuleringen "beskäftig besserwissermentalitet".