Forskarutbildningskurser i matematisk statistik läsåret 2006-2007

Följande kursinformation är grova skisser; bland annat är tidsangivelserna i termer av läsperioder blott tänkta som en approximation. Denna sida kommer att uppdateras efter hand som ytterligare information kommer till den sidansvariges kännedom. Den som vill ha snabbare besked om en kurs uppmanas kontakta respektive kursansvarig.


Informationsansvarig: Olle Häggström
Senast uppdaterad i mars 2006