Kf1 - Differentialekvationer och tekniska beräkningar del A, TMA 225 - 2003

Lärare

Föreläsare och examinator:
Mats Larson, telefon: 772 3591, mgl@math.chalmers.se
Chalmers Finite Element Center

Föreläsare:
Rickard Bergström, telefon: 772 5314, ribe@math.chalmers.se
Chalmers Finite Element Center

Handledare:
Georgios Foufas, telefon: 772 5328, foufas@math.chalmers.se
Chalmers Finite Element Center

August Johansson, f98aujo@dd.chalmers.se

Kursbeskrivning

Kursen behandlar matematiska modeller i 1D och 2D av processer där reaktion och produktion, samt transportmekanismer som diffusion och konvektion, ingår. Dessa modeller, som typiskt baseras på konservering av massa och värme samt vissa konstitutiva samband, utgörs av partiella differentialekvationer. Huvudmomentet i kursen består i att lära dig beräkna lösningar till dessa ekvationer med Finita Elementmetoden (FEM), vilken bygger på approximation med styckvisa polynom. Vi inleder kursen med att studera styckvisa polynom och hur de kan användas för att approximera givna funktioner. Vi går sedan vidare och beskriver hur en approximation av den okända lösningen till en differentialekvation kan beräknas. Under kursens gång kommer du att få arbeta med både teori, implementation av metoden, samt modellering. Speciellt utvecklar du din egen FEM-lösare i Matlab.

Kursform

Föreläsningar (4 tim/v) plus övningar i datorstudio (4 tim/v). Arbetet med inlämningsuppgifterna spelar en viktig roll under kursen och ger genomgång av hela kursinnehållet från teori till praktik.

Schema

OBS! P.g.a. MTS-dagar, helger, m.m., utgår vissa undervisningstillfällen. Se Detaljerat kursprogram nedan för närmare information.

Föreläsning:
Måndag 13-15, i KS41. Torsdag 13-15, i KS32.

Datorstudio:
Tisdag 13-15, i KD1. Fredag 8-10, i KD1. Lärare: August och Georgios.

Kurslitteratur

Applied Mathematics: Body & Soul Part D: kap 52, 53, 76 och 77. (Delas ut i samband med föreläsning. Kan också hämtas i Matematiskt Centrum.)

Detaljerat kursprogram

Grov plan för föreläsningarna:

Läsvecka 1-4: kap 52, 53.
Läsvecka 5-8: kap 76, 77.

Detaljerad (preliminär) plan:

lv1:
OBS! Studioövningen tisdag 13-15 ställs in.

Föreläsning 1, måndag 13-15: Vektorrummet av linjära funktioner på ett intervall. Vektorrummet av styckvis linjära, kontinuerliga funktioner på ett intervall. Linjär interpolation. Styckvis linjär, kontinuerlig interpolation. Interpolationsfeluppskattningar. (52.1-4)
Föreläsning 2, torsdag 13-15: Interpolationsfeluppskattningar. Introduktion till L2-projektion: definition samt härledning av linjärt ekvationssystem. (52.3-5)
Studioövning 1, fredag 8-10: Piecewise Polynomial Lab. Om du vill kan du ladda ner ("Shift-klicka" på länkarna) de två filer som behövs för att köra PP Lab till din egen dator: PP.fig och PPmod.m.

lv2:
Föreläsning 3, måndag 13-15: Repetition. Definition av L2-projektion samt härledning av ekvationssystem (52.5).
Studioövning 2, tisdag 13-15: Kvadratur. L2-projektion.
Föreläsning 4, torsdag 13-15: Exempel på L2-projektion. FEM (53.4-6).
Studioövning 3, fredag 8-10, Styvhetsmatris. Robinrandvillkor. (53.5-6)

Sammanfattning Lv 1-2:

Vi introducerar rummet av kontinuerliga styckvis linjära funktioner V_h på en partition av ett intervall. Utvecklingen av en funktion v i V_h som en linjärkombination av hatt-bas-funktioner är mycket viktig och kommer att användas om och om igen. Vi studerar sedan approximations problemet: givet en funktion f finn en approximation av f i V_h. Här finns två olika metoder: interpolation och L2-projektion.   Vi börjar med interpolation och bevisar feluppskattningar för interpolations felet i maxnormen. Därefter definierar vi L2-projektion och härleder ett linjärt ekvationssystem som används för att beräkna denna. I analysen av L2-projektionen visar vi en feluppskattning samt att L2-projektionen existerar unikt.  Teknikerna i beräkning och analys av L2-projektionen kommer igen i finita elementmetoden och är därför viktiga moment. 

lv3:
Föreläsning 5, måndag 13-15: Tidsberoende problem.
Studioövning 4, tisdag 13-15: Arbete med tidigare studioövningar. Föreläsning 6, torsdag 13-15: Repetition.
Studioövning 5, fredag 8-10: Tidsberoende problem.

lv4:
OBS! Föreläsning måndag 13-15 och studioövning tisdag 13-15 ställs in p.g.a. MTS-dagar.
Deltentamen, torsdag 13-15: KS32
Studioövning 6, fredag 8-10: Arbete med tidigare studioövningar samt inlämningsuppgift 1.
Fredag 17.00: Ny deadline för Inlämningsuppgift 1. Lämnas i samband med fredagens studio eller i lådan utanför Rickards rum på Matematiskt Centrum. OBS! Dörrarna till Matematiskt Centrum låses kl 17.00!

Påsklov!
Deltentamen kommer att rättas i början på Maj, när Mats är tillbaka.
Glad Påsk!

lv5:
Föreläsning 7, måndag 13-15: Repetition. Introduktion till tvådimensionella problem, triangulering, basfunktioner, mm.
Studioövning 7, tisdag 13-15 Kvadratur (2D). Massmatris.
OBS! Föreläsning torsdag 13-15 och studioövning fredag 13-15 ställs in p.g.a 1:a Maj.

lv6:
Föreläsning 8, måndag 13-15: Repetition. Gamla tentor.
Studioövning 8, tisdag 13-15: MyFirst2DPoissonSolver.
Föreläsning 9, torsdag 13-15: Finita element metoden för tvådimensionella problem. Feluppskattningar.
Studioövning 9, fredag 8-10: Arbete med tidigare studioövning.

lv7:
Föreläsning 10, måndag 13-15:
Studioövning 10, tisdag 13-15: Tidsberoende problem (2D).

Föreläsning 11, torsdag 13-15:
Studioövning 11, fredag 8-10: Arbete med tidigare studioövningar samt inlämningsuppgift 2.

lv8:
Föreläsning 12, måndag 13-15: Adaptivitet
Studioövning 12, tisdag 13-15: Repetition, gamla tentor. Arbete med tidigare studioövningar samt inlämningsuppgift 2.
Föreläsning 13, torsdag 13-15: Repetition
Studioövning 13, fredag 8-10: Repetition samt arbete med tidigare studioövningar och inlämningsuppgift 2.

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgift 1:
Lösare för tvåpunkts randvärdesproblem, valda problem, topics, tillämpningar.
ps-format och pdf-format
Tillägg till inlämningsuppgift 1, deluppgift D
ps-format och pdf-format

Inlämningsuppgift 2:
Lösare för randvärdesproblem i 2D, valda problem, topics, tillämpningar.
ps-format och pdf-format
Tillägg till inlämningsuppgift 2, deluppgift D, tillämpningsförslag : "The catalyst pellet".
ps-format och pdf-format

Examination

1. Att bli godkänd på två obligatoriska inlämningsuppgifter som delas ut lv2 och lv6, och lämnas in lv4 och lv8. Uppgifterna är individuella men samarbete i grupp om 2 uppmuntras.
2. Två skriftliga tentamina, en i lv4 (10/4, 13.15 - 15.00, KS32 ) och en i tentaveckan (31/5 f V). Totalpoängen beräknas enligt formeln: Totalpoäng = 1/3 * [poäng på deltentamen] + 4/5 * [poäng på sluttentamen] (Max poäng, deltentamen: 30, sluttentamen: 50, totalt: 50)

OBS: Omtentamen går fredagen den 29/8 fm V.

Resultat på deltentamen.

Resultat på tentamen.

Betyg.

Extra material

lv1:
Räkneuppgifter lv1:
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv1:
ps-format och pdf-format

lv2:
Kvadratur (1D):
ps-format och pdf-format (Utdelat på studioövning måndag lv2.)

Räkneuppgifter lv2: (Kvadratur. L2-projektion.)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv2:
ps-format och pdf-format

Robinrandvillkor (1D):
ps-format och pdf-format (Utdelat på föreläsning torsdag lv2.)

lv3:
Räkneuppgifter lv3: (FEM.)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv3:
ps-format och pdf-format

Tidsberoende problem (1D):
ps-format och pdf-format (Utdelat på föreläsning måndag lv3.)

lv5:
Räkneuppgifter lv5: (Triangulering)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv5:
ps-format och pdf-format

lv6:
Räkneuppgifter lv6: (Kvadratur, massmatris)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv6:
ps-format och pdf-format

Robinrandvillkor 2D:
ps-format och pdf-format (Utdelat på föreläsning måndag lv6.)

lv7:
Räkneuppgifter lv7: (2D)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter:
ps-format och pdf-format

Tidsberoende problem (2D):
ps-format och pdf-format (Utdelat på föreläsning måndag lv 7)

Adaptiva algoritmer:
ps-format och pdf-format

Gamla tentor:
Deltentamen: 2002-09-25
ps-format och pdf-format

Lösningar till deltentamen: 2002-09-25
ps-format och pdf-format

Deltentamen: 2002-04-25
ps-format och pdf-format

Lösningar till deltentamen: 2002-04-25
ps-format och pdf-format

Tentamen 2002-08-30
pdf-format

Tentamen 2002-06-01
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen: 2002-06-01
ps-format och pdf-format

Tentamen 2002-01-14
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2002-01-14
ps-format och pdf-format

Tentamen 2001-10-22
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2001-10-22
ps-format och pdf-format


Editor: Georgios Foufas
Last modified: 2003-06-23