Partiella differentialekvationer, F2, lp4 2003

 

Projekt 1

Uppgiftsbeskrivning för Projekt 1 (ps). Projektet utförs i matlab och de ingående filerna finns som en zip-fil eller var för sig.

Lämnas in senast fredag i lv5!

Projekt 2

Uppgiftsbeskrivning för Projekt 2 (ps). Projektet utförs i matlab och baseras på samma filer som Projekt 1.

Uppdaterat 01-05-2003.

Lämnas in senast fredag i lv8!

Projekt 3

Uppgiftsbeskrivning för Projekt 3 (ps). Fritt valt projekt.

Lämnas in senast fredag 6 juni!


Editor: Rickard Bergström
Last modified: 14 Jan 2003