Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

TMV035 Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del B, 2003, 5.0 poäng

[week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.]

Allt kursmaterial och information utom kurslitteraturen distribueras via denna web-sida.

Föreläsare och examinator: Stig Larsson
telefon: 772 35 43, 45 46 93
e-mail: stig@math.chalmers.se
URL: http://www.math.chalmers.se/~stig
Matematiskt Centrum, Eklandagatan 86, rum 2329

Kurslitteratur:
K. Eriksson, D. Estep, och C. Johnson, Applied Mathematics - Body and Soul, Springer 2003, (AMBS) (finns på Cremona, pris: 800 kr för 3 volymer).
E. Pärt-Enander och A. Sjöberg, "Användarhandledning till Matlab 6", Uppsala Universitet, 2001 (PE-S).
Övrigt kursmaterial.

Undervisning (lärare, schema).

Programvara: MATLAB och GNU Octave.

Examination:
Skriftlig tentamen, totalt 50 poäng, betygsgränser 3=20-29p, 4=30-39p, 5=40-50p. (obs! ändrat)
Varje student måste ha en individuell pärm med dokumentation av obligatoriska uppgifter (vissa problem, uppgifter, matlab-program, som specificeras i veckoplaneringen).  Ungefär hälften av tentamensuppgifterna är direkt hämtade från detta obligatoriska material och för godkänt krävs att man klarar samtliga dessa uppgifter. Du måste alltså bevisa att du behärskar allt material som du skrivit i din pärm.

Slutbetyg för hela kursen sätts till medelvärdet av betygen för del A, B och C.

I kursen ingår också två obligatoriska moment som genomförs och examineras tillsammans med kursen i Kemi:
(Projekt 9: reaktionskinetik och differentialekvationer och Projekt 12: jämvikt och ickelinjära ekvationssystem).
Projekt 9 redovisas i en individuell skriftlig rapport. Lämnas till Stig Larsson, Matematiskt centrum.
Deadline projekt 9: 8 december kl 12.00.
Projekt 12 genomförs och examineras vid två datorstudioövningar i vecka 6, 7.
Väl godkända projekt ger 2+1 bonuspoäng vid tentamen i december 2003 och efterföljande två omtentamina.

Individuell pärm. 

Översiktlig plan för undervisningen: (kommer att justeras)

v 1
The integral, ch 27.
Properties of the integral, ch 28.
v 2
The logarithm, ch 29.
Numerical quadrature, ch 30.1 - 30.3
The exponential function, ch 31.
v 3
Trigonometric functions, ch 32.
The function exp(z), ch 33.2
The general initial value problem, ch 40.
v 4
The general initial value problem, ch 40.
Techniques of integration, ch 34.
Project 9
v 5
Solving differential equations using the exponential, ch 35.
Generalized integrals, ch 36.
Autonomous scalar initial value problem, ch 38.
Separable scalar initial value problems, ch 39.
Project 9
v 6
Implementation of Newton's method (lecture notes)
Analytic geometry in Rn, ch 42.3 - 42.34.
Project 9
Project 12
v 7
The determinant. Inverse matrix. (lecture notes)
Project 12
v 8
Tentamen: torsdag 03-12-18f V (omtentamina: 04-04-17e V, 04-08-24f V)
Detaljerad veckoplanering: vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7.

Senaste tentamina:
040824 (ps) (inkl lösning), rättningsprotokoll.
040417 (ps) (inkl lösning), rättningsprotokoll.
031218 (ps), lösning (ps), rättningsprotokoll.
030826, lösning, rättningsprotokoll.
030417, lösning, rättningsprotokoll.
021219, lösning, rättningsprotokoll.
020827, lösning, rättningsprotokoll.
020406, lösning, rättningsprotokoll.
011222 (ps), lösning (ps), rättningsprotokoll.
010901, lösning, 010419, lösning 001212 (pdf), lösning (pdf)
991218 (pdf), lösning (pdf), 000420, lösning, 000826, lösning.

Ny övningstentamen 2003 (ps).

Kursnämndsprotokoll: K, KfBt.

Länkar:

Schema. Matematikkurser K-Kf-Bt. Kemikursen.
A reformed mathematics education at Chalmers, uppsats presenterad vid Högskoleverkets kvalitetskonferens, 2001.
Integration av matematik, kemi, kemiteknik

/stig


Last modified: Sat Oct 21 15:44:18 MET DST 2000