Examination / projekt

 

Gruppindelning

Dela in er i grupper om (helst) 2-3 studenter. Om ni är fler måste ni göra extrauppgifter, se nedan.

Projektuppgift

Varje grupp bestämmer sig för ett projekt som skall genomföras. Projektet skall röra sig inom något av de områden kursen behandlat, vilket enkelt uttryckt innebär att ni skall lösa en differential-ekvation. Till er hjälp finns en lista med projektförslag att välja bland. Om flera grupper väljer samma projekt, försök då att variera er så att de olika grupperna tar upp olika aspekter. Använd er fantasi och hitta på så spännande projekt ni bara kan!

Låt er också inspireras av tidigare kursdeltagares projekt:
Kf/Kb 01/02

Projekt-PM

Alla grupper skall skriva ett projekt-PM enligt följande mall. Begränsa er till en A4-sida. Erat kurs-PM skall vara inlämnat senast fredag läsvecka 5. I läsvecka 6 får ni tillbaks erat projekt-PM med kommentarer.

För er som inte använder LaTeX finns mallen även i pdf-format. Försök att följa mallen så långt det är möjligt!

Rapport och presentation

Varje grupp lämnar in en skriftlig rapport. Följ denna länk för ytterligare tips om rapport-skrivning och presentation.

Varje grupp bokar en presentatiostid (15-20 minuter) under vecka 8.

Extrauppgifter

Om ni är fler än 3 teknologer i gruppen skall ni göra n-3 st extrauppgifter (där n är antalet i gruppen). Ni väljer antingen bland uppgifter (med jämna nummer!) hämtade från lista 1, eller valfria uppgifter från lista 2.

Tips

Här är några moment ni kan ha i åtanke när ni genomför projekten:

  • Välj ett problem med verklighetsanknytning. (Nåja, Lorenz-problemet finns ju med på listan och det kan diskuteras huruvida det är verklighetsanknutet...)
  • Analytiska aspekter: Försök att förenkla modellen för att få analytiska lösningar om det är möjligt.

Rickard Bergström
Last modified: 2002-10-22