Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del B, 2005

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7.

Föreläsning och studio


måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10 fö KE
Mohammad
studio, Kf+Bt
Johan, Christoffer

fö KE
Mohammad
fö KE, v 2,4,6
Mohammad
10-12


studio, K
Stig, Jan
studio, K, v 2,4,6
Stig, Jan
13-15


studio, Kf+Bt
Johan, Christoffer
studio, Kf+Bt, v 2,4,6
Johan, Christoffer
15-17
studio, K
Stig, Jan17-19


Gruppverksamhet


måndag tisdag onsdag torsdag fredag
08-10
10-12

grupp Kf, Bt a, Bt b
KS61, KS62, KS63
Georgios, Jacob, Erik


grupp Kf, Bt a, Bt b
KS61, KS62, KS63
Georgios, Jacob, Erik

13-15

grupp K a, K b, K c
KS61, KS62, KS63
Erik, Georgios, David

grupp K a, K b, K c
KS61, KS62, KS63
Erik, Georgios, David

Föreläsare:
Mohammad Asadzadeh

Studio Bt/Kf:
1. Johan Jansson
2. Christoffer Thomée, kf01thch (at) chestud.chalmers.se

Studio K:
1. Stig Larsson
2. Jan Södersten

Gruppövningar:
Ka: Erik Broman

Kb: Georgios Foufas
Kc: David Heintz, david.heintz (at) chalmers.se
Kf: Georgios Foufas
Bta: Jacob Hultén
Btb: Erik Broman

/stig


Last modified: Mon Oct 27 17:29:37 MET 2003