Project 12: equilibrium and nonlinear systems of equations

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.

Projekten finns här. Projekten är uppdaterade.

Börja med att läsa Equilibrium equations.

För varje projekt finns en problembeskrivning och en katalog "matlab". Programmen i matlab-katalogen är inte helt pålitliga och får bara användas som ledning om du kör fast. Du måste alltså skriva dina egna program.

Detta projekt genomförs och redovisas vid två studioövningar i vecka 6, 7.

Redovisning: tisdag vecka 7 på studioövningen.

Obs:

  1. Var väl förberedd (så att det inte tar för lång tid).
  2. Förbered och visa en skriftlig dokumentation av projektet på papper. (Detta är den viktigaste delen av redovisningen. )
  3. Var beredd att visa program och beräkningar på datorn (endast på begäran).
  4. Projektet genomförs och redovisas i grupp om högst 4. Varje student måste vara aktiv vid redovisningen.

Godkänt projekt ger 1 bonuspoäng vid tentamen i december 2005 och efterföljande två omtentamina.

/stig


Last modified: Sat Dec 6 15:23:40 MET 2003