Project 9: reaction kinetics and differential equations

Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.

Projekten finns här. Projektuppgifterna är uppdaterade. (Uppgift d i Formaldehyd stryks.)

Arbeta i grupper om högst 4 personer. Fri gruppindelning.

Börja med att läsa Inledning och Reaction kinetics. Välj sedan ett projekt från listan här. För varje projekt finns en problembeskrivning. Använd programmen no2.m, no2test.m och no2a.m i facit som modell för dina program. (Se även ozone.m, ozonea.m, ozonetest.m.)

Redovisa i en skriftlig rapport, högst 4 personer per rapport.

1. Använd instruktioner för rapport från kemikursen.

2. Undvik att referera till frågorna i projektuppgiften. Dvs skriv inte 'Svaret på fråga 1a är', utan skriv en sammanhängande redogörelse för frågeställningen och dess lösning.

3. Det ingår i uppgiften att bedöma hur mycket detaljer som ska tas med, dvs att bedöma om rapporten är begriplig för den tänkta läsaren.

Rapporten skickas per epost till Stig Larsson av en av gruppmedlemmarna. I ebrevet ska anges:

namn, personnummer, program (K, Kf, Bt), på alla gruppmedlemmar

projektets namn (bensen, formaldehyd, etc.)

ovanstående information ska givetvis också finnas i projektrapporten

projektrapporten ska bestå av EN ENDA FIL i format .doc eller .pdf

filens namn ska vara lika med avsändarens efternamn_fornamn, t ex johansson_johan.doc eller johansson_johan.pdf

Deadline: 13 december, 2005.

Väl godkänd rapport ger 2 bonuspoäng vid tentamen i december 2005 och efterföljande två omtentamina.

/stig