Matlab exempel

[Home, w 1, w 2, w 3, w 4, w 5, w 6, w 7. Matlab: analysis, linear algebra.]

Här är några enkla exempel på Matlab funktioner som kan vara användbara. Kopiera dom med skift-klick för att prova rutinerna själv

Vektorer i R2


Chalmers Finite Element Center
Chalmers University of Technology, S-412 96 Göteborg, Sweden
Email: martenl@math.chalmers.se
Page written and maintained by Mårten Levenstam
Last modified: Sun Oct 22 11:39:15 MET DST 2000